Jak vysoká může být kauce?

Zatímco do roku 2016 mohla být kauce ve výši šestinásobku měsíčního nájemného, v současnosti je maximální výše kauce snížena na polovinu. Do kauce nejsou započítány zálohy na služby, ale ani další poplatky. Výše kauce, její navyšování, ale i doplňování by mělo být popsáno v nájemní smlouvě. Peníze z kauce může pronajímatel použít pouze na uhrazení nájemníkových dluhů za nájem a služby, případně za škody na vybavení nad rámec běžného užívání bytu.

PŘÍKLAD: Pokud platíte nájemné 15 tisíc korun měsíčně, může být kauce do výše 45 tisíc korun měsíčně.

Kauce (případně její zbytek) by měla být vrácena bezodkladně po skončení nájemního vztahu, jestliže to není v nájemní smlouvě určeno jinak. Vratná kauce by měla zajistit, aby pronajímateli po odstěhování nájemníka nezůstaly škody či dluhy. Kauce však není automatickou povinností nájemce bytu, ten si stanovuje sám, zda kauce bude, nebo ne.

Navýšení kauce

Věděli jste, že kauce může být také navyšována? Většinou se to děje při zvýšení nájemného – pokud je ve smlouvě kauce definovaná pouze jako násobek nájmu, může tato změna probíhat automaticky. Pokud je ve smlouvě uvedena konkrétní částka, lze ji zvýšit jen se souhlasem obou stran. Ve smlouvě by mělo být specifikováno, jestli je nezaplacení nebo nedoplnění kauce důvodem k výpovědi z nájmu.

Jak probíhá vrácení kauce?

Spousta nájemníků se setkala se zadržováním kauce po ukončení nájmu, případně s ponížením o částky, které nesouhlasí. Obecně však platí, že by měl pronajímatel kauci vrátit nejpozději v den ukončení smluvního vtahu – případně v odůvodněném termínu. Nájemce pak může požadovat úroky z kauce ve výši zákonné sazby za celou dobu, kdy měl pronajímatel jistotu u sebe.

Na co lze kauci použít?

Kauci může pronajímatel použít na pokrytí dluhů po nájemci (služby, nájemné, energie) – nutno doložit vyúčtováním. Případně na uhrazení škod v bytě způsobených nájemcem. To se nevztahuje na opotřebení vybavení bytu, k němuž došlo při běžném užívání bytu.

Zdroj: penize.cz, finance.cz