Jméno Brandýsek pochází z německého Brandeisel, tedy menší než Brandýs, tím je patrně Brandýs nad Labem. Samotný Brandýsek byl v historii vytvořen ze tří samostatných částí, největší část se nazývala Brandýsek a ležela u dnešní železniční stanice, pravděpodobně nejstarší částí osídlení byly Olšany a ty jsou dnes s Brandýskem úplně spojeny a poslední část Holousky má pouze několik domů.

Olšany jsou zmiňovány v Hájkově kronice již roku 852. A tak se zdá, že toto místo má tisíciletou historii. Přípustíme-li, že v některých pramenech se zase uvádí jako rok vzniku obce dokonce rok 975, kdy měla být údajně založena knížetem Boleslavem II., jde o historii dokonce slavnou.

Zrod dolu Michael

Historie samotného dolu se počíná rokem 1772, kdy byly u nedalekých Vrapic objeveny zásoby černého uhlí. Postupně zde vznikaly šachty a těžba se dotkla hranic do té doby nenápadné zemědělské vesnice Brandýska.

V roce 1840 získal Antonín Vítek z Prahy povolení kutat v úžlabí vedoucím od Hnidous do Brandýska a vedle cesty z Olšan do Hnidous.

O dva roky později se začalo s hloubením dolu Michael a s výstavbou vodotěžní šachty Layer. Vznikl tak podvojný důl pojmenovaný podle c.k. horního rady Michaela Layera. Práce byla namáhavá a protáhla se až do roku 1853, protože při hloubení důlního díla se museli dělníci stále potýkat s podpovrchovou vodou. Konečně byla v roce 1855 zahájena těžba.

Popis areálu

Těžní budova šachty Michael byla zděná a na ni navazovala strojovna s dvouválcovým ležatým parním strojem. Čerpací jáma Layer byla vybavena pro pohon pump nejprve dvěma méně výkonnými parními stroji, posléze jedním výkonnějším zařízením. Dále zde byla úpravna uhlí se suchou třídičkou a uhelným prádlem se sazečkami. Na povrchu byla vystavěna destilace a pérovna, větrání dolu řídila větrná pec.

Průběh těžby

Důl Michael sloužil svému účelu jen od roku 1855 do roku 1865, poté musela být těžba zastavena kvůli množství podzemních vod, nižší kvalitě uhlí a nízké produktivitě.

Na počátku 20. století došlo k pokusům o obnovu těžby. Nad těžní šachtou byla vybudovaná nová těžní věž vysoká 21 metrů, byl vytvořen program na odčerpání důlní vody a důl získal elektrický těžní stroj. Přes vysoké finanční náklady se nepodařilo zbavit důl vody natolik, aby mohla těžba pokračovat. V roce 1910 proto rozhodl tehdejší ředitel Společnosti státní dráhy (majitelky dolu) o ukončení všech prací na důlním díle.

Poslední pokus o obnovení dolování byl v roce 1962, kdy se zdálo, že geologické průzkumy jsou velmi příznivé. Těžní šachta byla sice obnovena, ale se zahájením těžby se nezačalo. Důl Michael byl ponechán svému osudu.

Současnost

V 60. letech minulého století zde působil podnik Kablo vyrábějící těžební lana, později byla výroba přeložena do kladenského dolu Thienfeld, kde působí dodnes. V celém areálu dnes zůstaly zachovány šachetní budovy, příhradová těžní věž, část provozních objektů a přilehlá hornická kolonie. Důl donedávna sloužil jako větrací jáma, dnes je již zavezená sutí a odpadem.

Přestože byla už v roce 1997 těžební věž se strojovnou prohlášena technickou památkou, zasloužil by si celý komplex ochranu rozšířit i na jámu Layer, přilehlou dělnickou kolonii a železniční stanici.

Celý pozemek je v majetku soukromníka Michala Teryngera, který sliboval, že důlní věž opraví, ale zatím celý památkově chráněný areál chátrá.

Nacházel se zde rovněž podzemní pramen, kam si místní chodili pro kvalitní vodu, jenže majitel vytvořil studnu, čímž zabránil vodě téci dál a obyvatelům zdroj podzemní vody využívat.

V říjnu se v areálu dolu konaly Michaelské slavnosti, jejichž součástí byly i Industriální stopy. Ty se snaží upozornit na hodnotné technické památky, které jsou nějakým způsobem ohrožené. Zdá se, že dolu Michael už moc šancí nezbývá. V současnosti je nabízen k prodeji několika realitními kancelářemi za 4 059 000 Kč. Za tuto částku může kupující získat dvě budovy. V jedné z nich jsou k obývání tři bytové jednotky (3+kk, 3+kk a 2+kk) a druhá stavba je nabízena jako vhodná k úpravě pro další bytové jednotky nebo pro podnikání.

Takže hopsa, hejsa do Brandejsa, tedy vlastně Brandejska (Brandýska). Už jste se rozmysleli? Nechcete přece jen bydlet v areálu bývalého dolu Michael?