Pod heslem uvedeným v titulku vyrábí a realizuje montované stavby na bázi dřeva vsetínská akciová společnost VS DOMY. Výstavba více než stovky domů v České republice i v zahraničí je přesvědčivým důkazem úspěšného naplňování správně zvolené firemní filozofie. Firma VS DOMY jde cestou, která možná není příliš obvyklá, ale která maximálně splňuje požadavky zákazníků. Použitý stavební systém vycházející z obecně platných zásad ve stavebnictví, zejména pak v oblasti dřevěných montovaných staveb (tzv. velkoplošná prefabrikace) byl dále upraven a přizpůsoben používané technologii, jedná se zejména o lisované střešní vazníky vyráběné podle systému americké firmy MiTek. Tím, že firma nepoužívá žádný rastr či modul, je dispoziční řešení stavby téměř neomezené. Jak už filozofie firmy zmíněná v úvodu napovídá, nenabízí výrobce žádnou úzkou řadu typů či modelů za pevně stanovenou cenu. Filozofie firmy staví na tom, že každý zákazník požaduje dům „na míru“, tj. podle svých potřeb a možností. Některá omezení vycházejí ze strany statických výpočtů, případně ze strany finanční náročnosti daného řešení, z velikosti a tvaru pozemku, ze schváleného územního plánu apod. Každý dům, jeho velikost, dispoziční řešení i způsob a rozsah dodávky je projednáván individuálně při osobním jednání s obchodně technickým zástupcem firmy. Vzhledem k vysoké kvalitě domů a jí úměrné ceně si ne všichni stavebníci mohou dovolit postavit dům „na klíč“, proto firma vychází zákazníkům maximálně vstříc tím, že rozsah dodávky si stanoví každý sám.