Kazeta ozdobný vpadlý prvek který má tvar čtverce, obdélníku nebo osmiúhelníku,nejčastěji se používá k obložení stropu.