O robotických sekačkách se říká, že nejsou schopny posekat vyšší trávu, nezvládnou převýšení, a jsou tak určené hlavně pro rovně položené široké zatravněné plochy, kde je minimum překážek. To je v podstatě pravda - přestože existují stroje, které zvládnou proklestit i vyšší porost ve strmém kopci, jejich cena přesahuje 150 tisíc Kč a drobní zahrádkáři do nich investovat nebudou.

Mezi cenově dostupnějšími produkty najdeme sekačky, které jsou schopné pracovat až s 30% výškovým rozdílem mezi předním a zadním kolem - to znamená, že je můžete uplatnit v mírném svahu. Při jejich výběru však dejte pozor na parametry: rozlišuje se, v jakém sklonu může sekačka svah jen vyjet a v jakém sklonu ho může zároveň i posekat.

Ideální je, pokud je terén zcela rovný. V tom případě můžete zabrousit mezi levnější robotické sekačky a při jejich výběru se řídit jen jejich výkonem a rozlohou pozemku. Ujistěte se jen, že nemáte na zatravněné ploše žádné prohlubně, ve kterých se sekačka může zaseknout stejně jako v prudším svahu.

Robotické sekačce je třeba nejprve vytyčit území, ve kterém se bude pohybovat. To obstará hraniční kabel, který se přikolíkuje k zemi nebo se zahrabe do půdy alespoň 15 cm daleko od všech konkrétních překážek, jakými jsou záhony, stromy či skalky. Obzvlášť nebezpečné může být pro robota zahradní jezírko nebo sráz, v těchto případech by se měl nechat odstup nejméně 25 cm. Myslete také na to, že robot potřebuje šířku průjezdu okolo 120 cm, neurčuje-li výrobce jinak.

Zatímco původní modely robotických sekaček jezdily náhodným pohybem sem a tam, dneska si můžete pořídit propracovanější sekačky, které se v zahradě orientují pomocí integrovaného GPS systému a jejich pohyb je cílený. V neposlední řadě se zajímejte i o to, jak vysokou trávu je sekačka schopná posekat a na jakou výšku trávník upraví. Počítejte s tím, že vzrostlý travní porost budete muset nejprve upravit manuálně a robot ho pak bude už jen udržovat.

Na závěr pro vás máme video, ve kterém předvádí své umění svahová sekačka Spider. Patří sice do cenově vyšší skupiny, ale je na ni pěkný pohled. Posuďte sami: