Jednou z možností, jak rychle sehnat peníze na bydlení, je překlenovací úvěr od stavební spořitelny. Abyste ho získali, musíte mít dostačující příjem a zároveň musíte spořitelně poskytnout dostatečné zajištění úvěru. Podmínky spořitelen samozřejmě nejsou stejné, a tak u jedné můžete při stejném ručení získat třeba dvakrát tolik než u jiné. Než se proto pro některou ze spořitelen rozhodnete, vyplatí se jejich požadavky důkladně porovnat. Podmínky pro zajištění překlenovacích úvěrů jsou u některých stavebních spořitelen stejné jako v případě klasických úvěrů ze stavebního spoření (viz článek Kde získáte úvěr bez zajištění?). Mnohdy jsou ale o něco přísnější a diferencovanější podle typu překlenovacího úvěru. Zvláště úvěry s nízkou akontací, které je možné získat prakticky okamžitě po založení smlouvy o stavebním spoření, jsou totiž pro spořitelnu rizikovější než klasické úvěry. Spořitelna dosud budoucího klienta dobře nezná, nezná jeho platební morálku, a proto se chce proti případným problémům lépe „pojistit“. U překlenovacích úvěrů v každém případě platí, že do doby přidělení klasického úvěru ze stavebního spoření je částka překlenovacího úvěru zajištěna zůstatkem na účtu stavebního spoření (tedy vloženými vklady, úroky a státní podporou). Tento zůstatek je vinkulován ve prospěch spořitelny a v případě nesplácení úvěru bude použit na vyrovnání dluhu. Vinkulace je zrušena až ke dni přidělení cílové částky a splacení překlenovacího úvěru získanými prostředky. Do té doby je u překlenovacího úvěru třeba dozajišťovat pouze rizikovou část úvěru, která není „krytá“ vklady. Českomoravská stavební spořitelna (Liška) dělí žadatele o překlenovací úvěry (v její terminologii „meziúvěry“) do tří rizikových skupin a od toho se pak odvíjí potřebné zajištění úvěru, ale i výpočet požadované bonity. Do první (nejméně rizikové) skupiny patří ti, jejichž hodnotící číslo dosáhlo minimálně hodnoty 40 v rychlé variantě nebo 24 ve standardní variantě (spoří tedy relativně dlouho a intenzivně). Druhá skupina je tvořena klienty s hodnotícím číslem vyšším než 16 (rychlá varianta), resp. 10 (standardní varianta) a do poslední skupiny patří klienti s hodnotícím číslem nižším než 16, resp. 10. Vyžadované zajištění pro jednotlivé skupiny ukazuje následující tabulka. Poněkud stranou tohoto systému stojí překlenovací úvěr Top Kredit, který je poskytován s nulovou akontací již od minimální nezajištěné částky 300.000 Kč a jako zajištění je u něho vždy požadováno zástavní právo k nemovitosti.

Požadované zajištění meziúvěrů ČMSS
Zajištění / Nezajištěná částka1. riziková skupina2. riziková skupina3. riziková skupina
Bez zajištěnído 200 tis. Kčdo 150 tis. Kč0 Kč
1 ručitel nebo pohledávka nebo nemovitost200-350 tis. Kč150-300 tis. Kčdo 100 tis. Kč
2 ručitelé nebo pohledávka nebo nemovitost350-500 tis. Kč300-400 tis. Kč100-200 tis. Kč
3 ručitelé nebo pohledávka nebo nemovitost--200-300 tis. Kč
Pohledávka nebo nemovitostnad 500 tis. Kčnad 400 tis. Kčnad 300 tis. Kč

Pozn.: Každý meziúvěr musí být zajištěn prostředky na účtu stavebního spoření účastníka do doby přidělení cílové částky - zajištění ručiteli, pohledávkou či nemovitostí se vztahuje pouze na jinak nezajištěnou část úvěru. Dlužník starší 62 let může získat meziúvěr bez zajištění maximálně do výše 30.000 Kč.

Zdroj: ČMSS
Podobným způsobem dělí žadatele o překlenovací úvěr také Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky (Modrá pyramida). Tři rizikové skupiny jsou zde tvořeny podle toho, kolik měsíců žadateli dosud zbývá do přidělení klasického úvěru. Do první patří klienti, jimž zbývá do přidělení méně než 18 měsíců, do druhé ti, kteří musí čekat ještě 18 až 30 měsíců, a do třetí klienti, kterým bude cílová částka přidělena za déle než 30 měsíců. Příslušnost k dané skupině ovlivňuje stejně jako v případě ČMSS výpočet bonity a typ zajištění.

Požadované zajištění překlenovacích úvěrů VSS KB
Zajištění / Nezajištěná částka1. riziková skupina2. a 3. riziková skupina
Bez zajištěnído 150 tis. Kč0 Kč
1 ručitel150-200 tis. Kčdo 150 tis. Kč
2 ručitelé200-300 tis. Kč150-300 tis. Kč
Nemovitost nebo pohledávkanad 300 tis. Kčnad 300 tis. Kč

Pozn.: Každý překlenovací úvěr musí být zajištěn prostředky na účtu stavebního spoření účastníka do doby přidělení cílové částky - zajištění ručiteli, pohledávkou či nemovitostí se vztahuje pouze na jinak nezajištěnou část úvěru. Způsoby zajištění lze kombinovat.

Zdroj: VSS KB
Výhod