Potřebujete úvěr na bydlení, ale nemáte čím ručit? Některé stavební spořitelny nabízejí do určité výše úvěry bez zajištění. Jaká z nich má pro klienta nejpříznivější podmínky a půjčí vám nejvíc? Kde bude stačit k poskytnutí vyšší částky pouze ručitel nebo zástava pohledávky? Jestliže se chystáte požádat o půjčku na bydlení, budete muset splnit různé podmínky, které po vás banka nebo stavební spořitelna bude chtít. Mezi hlavní z nich patří dostatečný příjem, dostatečné zajištění úvěru a v případě úvěru ze stavebního spoření a některých hypoték také doložení účelovosti úvěru (na bytové potřeby). Výši příjmu vám zpravidla potvrdí zaměstnavatel nebo ho jako podnikatel prokážete pomocí daňového přiznání. Finanční instituce pouze posoudí, jestli to podle jejích měřítek bude stačit na splácení úvěru. Účelovost úvěru se prokazuje pomocí různých dokumentů a faktur, které poslouží jako důkaz, že jste za vypůjčené peníze skutečně vylepšili vaši bytovou situaci a nekoupili si za ně třeba auto. Požadavky na zajištění úvěru se liší podle mnoha kritérií. Například u hypotéky je jediným možným způsobem zajištění zástavní právo k nemovitosti. To musí být sjednáno i tehdy, když se jedná o nižší částky peněz. Na rozdíl od toho stavební spořitelny akceptují několik různých způsobů zajištění, většinou odstupňovaných podle výše úvěru, případně zařazení klienta do některé z tzv. rizikových skupin. U nižších částek můžete dokonce získat úvěr zcela bez zajištění. Hranice pro výši úvěru bez dodatečného zajištění jsou velmi rozdílné. Zatímco u Lišky (ČMSS) či Modré pyramidy (VSS KB) můžete bez ručitele získat až 200.000 Kč, Hypo stavební spořitelna vám takto poskytne pouze 50.000 Kč. Ostatní stavební spořitelny se pohybují mezi těmito dvěma částkami (viz tabulka; jedná se o údaje vztahující se ke klasickým úvěrům ze stavebního spoření – překlenovacím úvěrům se budeme věnovat příště).

Požadované zajištění úvěrů ze stavebního spoření
Stavební spořitelnaBez zajištění1 ručitel2 ručiteléNemovitost
ČMSSdo 200 tis. Kč1)200-350 tis. Kč2)350-500 tis. Kč2)nad 500 tis. Kč2)
Hypodo 50 tis. Kč50-150 tis. Kč3)150-300 tis. Kč4)nad 300 tis. Kč4)
Raiffeisendo 150 tis. Kč150-300 tis. Kč300-500 tis. Kčnad 500 tis. Kč
SS ČSdo 150 tis. Kč150-400 tis. Kč5)150-400 tis. Kč5)nad 400 tis. Kč6)
VSS KBdo 200 tis. Kč-200-300 tis. Kčnad 300 tis. Kč2)
Wüstenrotdo 120 tis. Kč120-300 tis. Kč300-500 tis. Kčnad 500 tis. Kč7)
1) Dlužník starší 62 let může získat bez zajištění pouze úvěr do 30 000 Kč. U ostatních účastníků úvěrového případu je věková hranice 55 let.2) Požadované zajištění lze nahradit např. zástavou finanční pohledávky, případně kombinací jiných druhů zajištění. 3) Jako ručení postačí také nová smlouva o stavebním spoření, pokud roční vklady žadatele za poslední 2 roky odpovídaly minimálním měsíčním vkladům.4) Podmínkou je navíc životní pojištění.5) Pro danou výši úvěru je třeba některé z následujících kombinací způsobu zajištění: 2 osoby v závazku + 1 ručitel, 1 osoba v závazku + 2 ručitelé, 1 osoba v závazku + 1 ručitel + úvěrové či životní pojištění, 1 osoba v závazku + nemovitost + úvěrové či životní pojištění, 2 osoby v závazku + nemovitost.6) Pokud je dlužníkem pouze 1 osoba, podmínkou je navíc životní nebo úvěrové pojištění.7) Nemovitost lze nahradit zástavou pohledávky.
Zdroj: stavební spořitelny
Jakmile částka požadovaného úvěru překročí určitou hranici, spořitelna začne vyžadovat některý ze zajišťovacích mechanismů. Pro klienta bývá většinou nejjednodušší ručitelský závazek. V tomto případě si klient musí sehnat někoho, kdo bude ochotný podepsat písemné prohlášení, v němž se zaručí, že ve chvíli, kdy skutečný dlužník přestane splácet, doplatí zbývající úvěr za něho. Spořitelna tak získá právo na ručiteli závazek vymáhat. Ručitelem ovšem nemůže být kdokoliv. Musí se jednat o osobu s dostatečným příjmem, často pod určitou věkovou hranicí (např. u ČMSS do 55 let). Nejčastěji se ručitelem stává někdo z příbuzných, ale může jím být i kamarád nebo známý. Manžel nebo manželka se většinou automaticky stávají spoludlužníkem v úvěrovém případu (tedy osobou, která dluží společně s žadatelem o úvěr), ručiteli tedy zpravidla být nemohou. V závislosti na výši úvěru, případně dalších parametrech, může banka vyžadovat jednoho, dva nebo více ručitelů. Většinou umožňuje také různé kombinace ručení a dalších doplňkových způsobů zajištění, např. životního pojištění nebo pojištění úvěru, přistoupení další osoby k závazku apod. Přistoupení k závazku se využívá zejména v tom případě, když dlužník (příp. spoludlužník) nemá dostatečné příjmy pro poskytnutí úvěru. Třetí osoba (opět např. někdo z příbuzných či rodinných přátel) se dobrovolným přistoupením k závazku stává