Ještě více než průmysl spotřebovávají energii domácnosti a drobní spotřebitelé. Téměř 90 % energie použité v domácnosti je použito na topení. Zde musí být používána ve spojení s úspornými a ekologickými postupy a topnými systémy, které podstatně snižují spotřebu primární energie. Kdo by se mohl zříci energie? Nesporné také je, že náš vysoce technizovaný svět by bez energie nemohl dále existovat. Proto se musíme naučit, že energie je něco nesmírně cenného. Je třeba smysluplného přístupu k energii, a to od každého. Co můžeme udělat? Začněme tam, kde se to skutečně vyplatí, u oněch 90 %, které se spotřebují na topení a přípravu teplé vody: - zadržujme teplo, např. pomocí dobré tepelné izolace stěn a stropů a použitím tepelně izolujících oken, - šetřeme energii pomocí přístrojů s nízkou spotřebou a smysluplným používáním; - využívejme obnovitelné zdroje energie, např. sluneční teplo; - používejme ekologické topné systémy, např. tepelné čerpadlo. Abychom opravdu pomohli životnímu prostředí, musíme se vydat novými cestami. Sluneční topení je jednou z nich.