Ještě více než průmysl spotřebovávají energii domácnosti a drobní spotřebitelé. Téměř 90 % energie použité v domácnosti je použito na topení. Zde musí být používána ve spojení s úspornými a ekologickými postupy a topnými systémy, které podstatně snižují spotřebu primární energie. Kdo by se mohl zříci energie? Autor: archiv Nesporné také je, že náš vysoce technizovaný svět by bez energie nemohl dále existovat. Proto se musíme naučit, že energie je něco nesmírně cenného. Je třeba smysluplného přístupu k energii, a to od každého. Co můžeme udělat? Začněme tam, kde se to skutečně vyplatí, u oněch 90 %, které se spotřebují na topení a přípravu teplé vody: - zadržujme teplo, např. pomocí dobré tepelné izolace stěn a stropů a použitím tepelně izolujících oken, - šetřeme energii pomocí přístrojů s nízkou spotřebou a smysluplným používáním; - využívejme obnovitelné zdroje energie, např. sluneční teplo; - používejme ekologické topné systémy, např. tepelné čerpadlo. Abychom opravdu pomohli životnímu prostředí, musíme se vydat novými cestami. Sluneční topení je jednou z nich.