Zjevné vady je třeba přesně popsat v kupní smlouvě nebo předávacím protokolu. To je jeden z nejdůležitějších bodů každé koupě nemovitosti. Tím se chrání obě strany. Samozřejmě, že jsou vady, které kupující sice vidí, ale reflektuje je jako standardní a nehodlá je řešit. Přesto… Typickým příkladem může být zvlněná a odchlipující se plovoucí podlaha. Často to je problém, který je prostě součástí užívání a levná podlaha to skutečně může udělat. Jenže se může stát, že pod podlahou najde majitel něco, s čím nepočítal. Podlaha se může zvlnit třeba od toho, že zde prosakuje nějaká vlhkost. To je už na hodně velkou opravu a s tím majitel ve své finanční rozvaze nepočítal. Takže i tu odchlipující se podlahu je dobré do předávacího protokolu zahrnout a také vše pečlivě nafotit. Tyto fotografie pak mít jako součást předávacího protokolu.

Skrytá vada a její vymáhání

Naopak skrytá vada je to, co nebylo vidět na první pohled při jejím převzetí. Je to třeba ta prosakující vlhkost, prasklý trám, plísně za sádrokartonem apod. Jde o konstrukční závady, které nejsou dány užíváním bytu. Jak postupovat při jejím objevení?


1) Zjistit, jestli neuběhlo pět let od nabytí vlastnického práva. Do této doby je možné s tímto problémem pracovat jako s možností refundace od prodávajícího.

2) Zajistit dokumentaci celé skryté vady, a to audiovizuálním dílem, popisem nebo ještě lépe posudkem znalce.

3) Kontaktovat prodávajícího a požadovat po něm náhradu a lze dokonce požadovat i náhradu škody, pokud tím nějaká vznikla.

Samozřejmě, že je na prodávajícím, jestli na to přistoupí, či nikoliv. Pokud ano, je třeba se smluvně dohodnout na refundaci. Pokud ne, lze se obrátit na soud.

Pozor na smlouvy

Samozřejmě, že můžete mít smůlu, protože jste z neznalosti podepsali smlouvu, která vylučuje jakoukoli zodpovědnost za vady, které se na nemovitosti objeví. Občanský zákoník klade velký důraz na zásadu smluvní volnosti, takže pokud podepíšete písemné ustanovení o tom, že se vzdáváte práv z vadného plnění, prostě máte smůlu. Také se ve smlouvách objevuje věta, že kupující kupuje nemovitost, jak stojí a leží. To je vlastně právnická klička k tomu, že prodávající se zříká jakékoli zodpovědnosti a kupující si nemovitost pořizuje i s jejími vadami, včetně těch skrytých.

Zdroj: Nový občanský zákoník, cesivpravu.cz