Pořízení nových oken je poměrně velká investice. Je tedy jasné, že než se pro ně rozhodneme, chceme mít jistotu, že nastal ten správný čas. Podle čeho poznat, že stará okna dosloužila? Samozřejmě jiné požadavky budou muset splnit otvorové výplně a jiné na chalupě. „U starých oken může časem dojít k deformacím a ztrátě těsnosti. V zimě tak z interiéru uniká více tepla, v létě se zase může přehřívat. Častým problémem je u nich také nedostatečná zvuková izolace a tedy i pronikající hluk zvenčí,“ vysvětluje Milena Tomčíková, produktová manažerka značky Vekra.

Pokud plánujete zateplit fasádu, abyste ušetřili za vytápění, měla by být výměna oken logický první krok. „Okna tvoří nedílnou součást vnější obálky domu a hrají tedy významnou roli při jeho zateplení a minimalizaci energetických ztrát. Obvodovými zdmi totiž z interiéru unikne asi 30 % tepla, zatímco okny to může být až 50 %. Právě okna a dveře patří v rámci stavby, pokud jde o tepelné ztráty, k nejproblematičtějším místům,“ upozorňuje Milena Tomčíková. Další výhodou, proč řešit výměnu oken a zateplení fasády najednou, je, že vše zvládnete takříkajíc při jednom nepořádku. Při dodatečné montáži oken do nové fasády by mohlo dojít k jejímu narušení a tím i ke vzniku tepelných mostů a nutnosti pozdějších nákladných oprav.

Dotace od státu

Výměnu původních oken navíc podporuje i stát. V rámci programu Nová zelená úsporám lze získat dotaci ve výši 2 200 – 3 800 Kč/m². Částka, kterou je v rámci programu možné získat, se odvíjí od plochy zateplované konstrukce a také od výsledných energetických parametrů budovy. Samotná výměna oken tedy pro splnění dotačních podmínek zpravidla nestačí a je třeba přijmout další opatření, jako je například právě zateplení fasády. Také je třeba počítat s tím, že v rámci žádosti o dotaci na zateplení, pod níž výměna oken spadá, je třeba dokládat projekt. Stačí ale zjednodušená dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou v rozsahu nezbytném k posouzení splnění podmínek programu. Pokud tedy plánujete o příspěvek z programu požádat, je dobré plán rekonstrukce konzultovat s příslušným energetickým specialistou.

Vyberte ta správná

V první řadě je třeba vzít v potaz, v jakém domě budou nová okna sloužit. Jiné požadavky budou muset splnit otvorové výplně a jiné na chalupě. Také lokalita hraje svoji roli. Pokud například bydlíte v rušné části města, pravděpodobně budete hledat okna, která dokážou utlumit nadměrný hluk. „Výběr materiálu je pak spíše věcí vkusu a rozpočtu majitele. Nedá se říci, že by některý byl vhodnější než jiný. Základním kritériem by při výběru měly být tepelně izolační vlastnosti okna, které nejsou dány ani tak tím, z čeho je vyrobené, ale spíše stavební hloubkou rámu a také zasklením. Důležité jsou ovšem i detaily, například systém těsnění,“ radí odbornice z Vekry.

Příprava pro okna

Samotná výroba pak probíhá zpravidla na míru konkrétním otvorům. Pořízení již hotových oken, vyráběných na sklad se tak nemusí vyplatit, protože stavební otvor bude potřeba upravit podle jejich rozměrů, a to může být u starších domů značně problematické. Demontáž původních oken je lépe přenechat odborníkům. Při demolici svépomocí by mohlo dojít k vybourání příliš velké části ostění, které bude potřeba později dozdít. Většina spolehlivých dodavatelů oken již nabízí kompletní servis včetně bouracích prací a likvidace odpadu. Pokud sníte o moderních francouzských oknech nebo posuvných systémech, je třeba počítat s bouráním zdiva. „Při zvětšování otvoru do šířky je nutné zároveň nově osadit i okenní překlad. V takovém případě je lepší povolat odbornou stavební firmu, aby nedošlo k narušení statiky domu. Jednodušší variantou je zvětšování otvoru pouze do výšky, protože do překladu není nutné zasahovat.

Otvor pro montáž okna by ale měl být rovný, hladký, suchý a čistý. Je lepší mít okenní otvor začištěný do hladka, aby se daly instalovat i těsnicí pásky.

Spíš než kvalita oken je důležitější jejich instalace

Rovněž i samotnou instalaci nových oken doporučují odborníci svěřit vždy profesionálovi. Kvalitně provedená montáž je totiž pro dobrý výsledek stejně důležitá jako kvalita okenního profilu. „Před instalací nových oken je důležité otvor správně připravit podle pokynů od výrobce. Povrch ostění musí být hladký a soudržný bez prachu a jiných nečistot. Při samotné montáži je nutné řádně utěsnit prostor, kde se okenní rám napojuje na okolní stěnu,“ upozorňuje Ing. Pavel Kašpar z Vekry. Tuto práci je tedy rozhodně lepší přenechat odborníkům. Dodatečné opravy mohou být nejen komplikované, ale i nákladné. Proto je nejlepší pořídit si okna na míru i s instalací přímo u výrobce, který je zároveň i namontuje. Díky tomu na ně většinou získáte i prodlouženou záruku, navíc ze zákona zaplatíte nižší sazbu DPH.