Do roku 2020 je připraveno celkem 9 miliard korun z fondů EU na výměnu až 100 000 starých kotlů. Podle podmínek Ministerstva životního prostředí ČR by mělo jít buď o nový kotel na tuhá paliva, plynový kondenzační kotel, či tepelné čerpadlo. Přispívat ale kraje budou i na tzv. mikro-energetická opatření. K výměnám kotlů bude možné instalovat solárně-termické soustavy pro přitápění nebo přípravu teplé vody. Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí. Oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají pětiprocentní výhodu.

Na co dostanete dotaci:

  • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
  • nová otopná soustava
  • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
  • služby energetického specialisty
  • projektová dokumentace Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 000 Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Čtěte také

kotel

Čtěte také

Všechno a pěkně stručně o kotlíkové dotaci

Výše podpory:

  • Kotel výhradně na uhlí 70 %
  • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
  • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
  • dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Kdy a kde můžete požádat o dotaci na výměnu kotle:

(tyto částky budou rozděleny v průběhu dvou let)

Titulní foto: Shutterstock.com