Co o stavbě bazénu říká zákon o územním plánování?

Jedná se o zákon č. 183/2006 Sb., ten řeší problematiku a právní náležitosti týkající se instalace bazénů. A co říká?

V § 79 odst. 2 písmena p): “Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují: bazén do 40 metrů čtverečních zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení.“

V § 103 odst. 1 písmena a): “Stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2 nevyžadují stavební povolení ani stavební ohlášení.”

Kdy (ne)potřebujete stavební povolení ke stavbě bazénu?

Své rozhodnutí postavit na své zahradě bazén nemusíte podrobovat schvalovacímu procesu (stavební povolení či ohlášení stavby), pokud bude do velikosti 40 metrů čtverečních.

V případě, že bude bazén větší, je třeba o povolení zažádat. Konkrétně potřebujete územní souhlas. To samé platí v případě, kdy stavíte bazén do, ale i nad 40 metrů čtverečních v případě, kdy chcete bazén umístit na okraj pozemku – to je do vzdálenosti méně než 2 metry od hranice.

Ohlášení stavby není potřeba. V § 103 odst. 1, písm. a) bod 18 je uvedeno, že ohlášení stavby není potřeba pro stavbu bazénu a skleníku v případě, že se stavba nachází na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.

Zdroj: bazeny-relax.cz, realitymorava.cz