Dovršíte brzy pátý rok stavebního spoření? Blíží se celkový součet vašich vkladů cílové částce? Budete brzy potřebovat hotovost? Správně načasovaná výpověď smlouvy o stavebním spoření vám může ušetřit spoustu starostí. Stavební spoření patří mezi dlouhodobé finanční produkty. Kvůli samotnému spoření (při nečerpání úvěru) se vyplatí pouze tehdy, když peníze necháte na účtu ležet alespoň pět, resp. nově šest let. Jen v tom případě vám totiž bude na účet připsána státní podpora, která činí stavební spoření zajímavým. „Předčasná“ výpověď smlouvy Na druhou stranu není pravda, že peníze vložené na účet stavebního spoření nemůžete získat dříve. Smlouvu můžete vypovědět v podstatě kdykoliv, bude to ovšem pro vás krajně nevýhodné. Všechny stavební spořitelny si totiž za „předčasnou“ výpověď smlouvy účtují nezanedbatelný poplatek ve výši 0,5 % cílové částky. Jestliže jste si tedy sjednali smlouvu na 200.000 Kč a budete chtít např. po dvou letech naspořené peníze vybrat, zaplatíte spořitelně mimořádný poplatek ve výši 1.000 Kč. Navíc přijdete o veškeré zálohy na státní podporu, které vám do té doby byly připsány na účet. Když jste si smlouvu založili před začátkem roku 2004, můžete takto ztratit až 4.500 Kč za každý rok, pokud máte smlouvu novější, přijdete až o 3.000 Kč za rok. Celkové reálné zúročení vložených prostředků se tak rázem podstatně scvrkne a vy se místo 12% úroku u nejstarších smluv či přibližně 7% úroku u smluv novějších budete muset spokojit s celkovou mírou zúročení někde kolem 2 % nebo ještě níže (úroky připsané spořitelnou vám zůstávají). Pokud smlouvu budete rušit brzy po jejím založení, je dokonce pravděpodobné, že vzhledem k zaplaceným poplatkům na celé transakci významně proděláte. Ve chvíli, kdy nutně potřebujete hotovost, kterou jste již do spořitelny vložili, vyplatí se skutečně uvažovat o čerpání alespoň menšího, symbolického úvěru, neboť celá operace pro vás nebude tolik ztrátová. Klasický úvěr přitom můžete čerpat již po dvou letech spoření, ovšem za podmínky, že jste naspořili určité procento cílové částky (zpravidla 40 %) a dosáhli jste určité hodnoty hodnotícího čísla, jež ukazuje, jak pilně jste dosud spořili. Připsaná státní podpora potom zůstává vaše. Pokud máte do splnění těchto podmínek ještě daleko, můžete zkusit snížit vaši cílovou částku, což by vám případný úvěr mělo podstatně přiblížit. Za snížení cílové částky buď zaplatíte stokorunový poplatek, nebo 0,5 % z rozdílu částek (u spořitelny Wüstenrot), nebo transakce bude dokonce zcela zdarma (např. ČMSS). Jestliže vám ale ani tato možnost pro vaši konkrétní situaci nepřipadá nejvhodnější, můžete požádat o některý z překlenovacích úvěrů. Tříměsíční výpovědní lhůta I když už spoříte déle než pět let (pro smlouvy uzavřené po 1. 1. 2004 platí šestiletá vázací lhůta), netěšte se na okamžitou výplatu peněz. Všechny stavební spořitelny mají totiž ve svých podmínkách zakotvenou tříměsíční výpovědní lhůtu, což znamená, že peníze vám budou vyplaceny do tří měsíců od podání písemné výpovědi. Některé spořitelny tuto lhůtu skutečně dodržují a ke svým penězům se dostanete jen o málo dříve než za čtvrt roku. Jiné bývají v tomto bodě vstřícnější a nechají vás čekat jen pár týdnů. Skutečná čekací lhůta se tak bude lišit případ od případu. Jestliže na peníze opravdu spěcháte, některé spořitelny jsou vám schopné vyjít vstříc – samozřejmě za tučný poplatek – např. Hypo stavební spořitelna je ochotná prominout tříměsíční čekání za předpokladu, že jí zaplatíte 1 % z vyplacené částky. U Stavební spořitelny České spořitelny si v tomto případě řeknou o stejný podíl z cílové částky, stejně to bude i u spořitelny Raiffeisen. Ta dokonce nabízí superrychlou výplatu peněz do pěti pracovních dnů – ovšem zde se poplatek vyšplhá až na 2 % z cílové částky. Při cílové částce 200.000 Kč tak zaplatíte navíc 4.000 Kč. Nevypovídejte výhodné smlouvy Jednou z nejčastějších chyb klientů stavebních spořitelen zvláště v minulosti bývalo, že se nechávali přemluvit k výpovědi smlouvy hned po ukončení pětiletého spořícího cyklu, a to i v případě, že nechtěli úvěr a nedospořili celou cílovou částku. Vzápětí pak na radu svého ne právě poctivého spořitelního poradce uzavírali smlouvu novou, zaplatili u ní vstupní poplatek a zmíněný poradce si mohl připočíst další zajímavou provizi. Přitom pokud není dosaženo cílové částky, není žádný důvod smlouvu o stavebním spoření rušit! Na takovouto smlouvu se může i v dalších letech spořit dále, přičemž vzhledem k vyšším naspořeným částkám se zde připisují mnohem vyšší úroky. Spoření končí až dosažením cílové částky, kterou zpravidla není možné přespořit. V dnešní době navíc stále někteří lidé mají dávno založené smlouvy s úročením vyšším než 4 %, což je za dnešní situace více než příznivý úrok, který při daném riziku není jinde na trhu k dostání. Když se k tomu navíc přičte státní podpora, dostane se klient k velmi zajímavým částkám. Rušit takovouto smlouvu ve chvíli, kdy akutně nepotřebujete zde uložené peníze, by byla určitě škoda. Je proto výhodnější ponechat si tento účet až do dosažení cílové částky jako velice výhodný termínovaný vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou. Spořitelny si jsou moc dobře vědomy nevýhodnosti, kterou pro ně takto dlouhodobě spořící klienti představují, proto se jim do zákona o stavebním spoření, platného od 1. 1. 2004, podařilo prosadit formulku, která jim umožňuje po dosažení konce vázací lhůty změnit u dané smlouvy úrokovou sazbu. Je tedy možné, že v budoucnu spořitelny starší smlouvy jednoduše přestanou úročit, a donutí tak klienty, aby peníze nenechávali na účtech dlouho ležet. -si-