Kromě bytu samotného totiž velice pravděpodobně kupujete třeba i podíl na společných prostorech či na zastavěném pozemku nebo předzahrádce. Pokud to vše nebudete mít v kupní smlouvě, můžete čelit například problémům při zápisu do katastru nemovitostí, a stěhování do nového se zdrží. Jak tedy správně zajistit nejen koupi bytu, ale i všech k němu patřících tzv. spoluvlastnických podílů?

Informaci o tom, jaké spoluvlastnické podíly k vašemu novému bytu patří, by vám měl sdělit prodávající. Tuto informaci si ověřte v tzv. Prohlášení, které si nechte předložit. „Je to v mnoha ohledech důležitý dokument, který popisuje náležitosti domu a měla by ho mít každá nemovitost ve společném vlastnictví. Kromě jiného tam najdete právě výši podílu na společných částech,“ vysvětluje Michal Zadák ze serveru Sreality.cz.

Dvakrát měř...

A protože do bydlení investujete nemalou částku, vyplatí se vám dvojí kontrola. Jak totiž známo, v dokumentech občas řádí šotek nebo nemusí být úplné. Byt a podíly na společných částech domu jsou předmětem zápisu na takzvaný list vlastnictví v katastru nemovitostí. „Číslo tohoto listu vlastnictví včetně katastrálního území, kde jej máte hledat, by vám měl opět sdělit prodávající. Tento výpis požadujte, případně si jej pořiďte sami, jde to i přes internetové rozhraní katastru,“ pokračuje Zadák. Pokud všechny zmíněné zdroje váš budoucí podíl na společných částech uvádějí shodně, gratulujeme. Ještě nezapomeňte odkaz na list vlastnictví spolu se specifikací příslušného podílu na společných částech uvést do kupní smlouvy.

Čtěte také

Právníci

Čtěte také

O odborné právnické praxi

Špatné zkušenosti získal i editor tohoto webu. Čtěte jeho blog:

Zajímejte se i o to, zda jsou v domě nebytové prostory ve společném vlastnictví majitelů bytů (typicky obchod, sklady nebo kancelářské prostory v přízemí). Pokud jsou, najdete je opět na samostatném listu vlastnictví v katastru. Pokud je nebytových prostor více, mohou být na více listech vlastnictví. Odkaz na všechny tyto listy vlastnictví, respektive na příslušné podíly, opět uveďte v rámci specifikace předmětu koupě v kupní smlouvě.

Ještě připomínáme, že všechny spoluvlastnické podíly připadající na váš byt, ať již na společných částech, nebo na nebytových prostorech, by měly mít stejnou výši. Pokud tomu tak není, zajímejte se proč a nenechte se odbýt. Důležité to je, už jen proto, že až byt koupíte, budete s největší pravděpodobností podle výše podílu hradit spoluúčast na spotřebě tepla a vody.

Titulní foto: Thinkstockphotos.com