Ruční kropení zahrady hadicí, i kdyby bylo sebepoctivější, někdy prostě nezvládne distribuovat vodu přesně v takovém množství, jaké je třeba a také v optimálních časových intervalech. Trávník se kropí jinak než keře a květiny, které samy o sobě mají podle druhů různé požadavky na zálivku.

Velkoplošná závlaha kontra mikropostřik

Velkoplošná závlaha u automatických systémů se využívá u větších ploch - zejména trávníků, které se kropí pod větším tlakem. Velké trávníky je potřeba zalévat průběžně a zejména po jejich založení se nesmí vůbec vodou šetřit. Trávník potřebuje od jara do podzimu 600 - 800 litrů na m2. Přitom naprší odhadem nejvýš polovina a ručním kropením není zajištěno rovnoměrné kropení. Závlahový velkoplošný systém zaručí jak množství vody tak její přesah z rozstřikovačů - nikde nezůstane suché nekropené místo. Systémy jsou složeny s mnoha na sebe navazujících prvků - v zásadě z postřikovačů s tryskami, potrubí, čidel, ventilů a řídící jednotky.

Na rozdíl od velkoplošné závlahy trávníků mikropostřik dodává vodu ke keřům, květinám i stromkům. Jednotlivá nebo skupinová bodová závlaha kropí jednotlivé rostliny nebo jejich skupiny. Tady se systémy obejdou bez vysokého tlaku, vody je potřeba větší množství dopravit na jedno místo (ke kořenům rostlin) při nižším tlaku.

Systém trubek a ventilů a….

Důležitý je návrh systému postřikovačů tak, aby nikde nebylo vody moc a jinde nescházela. To zajistí správné rozmístění podzemních postřikovačů. Ty se vyberou podle charakteru zahrady: mohou být rozprašovací (na malou zahradu) nebo s tryskou, takže dostřik se zvětšuje. Dále se musí vypočítat a zajistit náležitý tlak i pro nejvzdálenější postřikovač v zahradě. Postřikovače jsou na větší ploše sestaveny do sekcí, z nichž každá má svůj elektromagnetický ventil, ventily jsou soustředěny po několika sekcích do malých šachet pod trávníkem nebo pod mulčovací kůrou. Kabel je propojuje s řídící jednotkou, odkud se zavlažování ovládá. To bývá například v garáži, dílně, zahradní chatě nebo suterénu domu. Důležitý prvek systému je srážkový senzor, instalovaný v exteriéru, aby vyhodnocoval povětrnostní vlivy - při dešti vypne systém. Když je vše propočítáno, zabuduje se pod trávník a další zahradní plochy potrubí a všechny prvky systému. Odborné firmy plán rozmístění trubek a postřikovačů vypracují podle existující vegetace na vaší zahradě, pokud je teprve ve stavu zrodu, pak podle osazovacího plánu vegetace. Ceny se hodně liší podle systému, množství sekcí, množství a typů postřikovačů, řídící jednotky a tak dále...

Vodovodní systémy automatického kropení si je dnes možné objednat v mnoha variantách, v různé ceně a s různým stupněm automatizace. Dokonalé systémy schované v zemi šetří práci i čas. I když večerní ruční kropení je pro leckoho rituál a člověka se zahradou sbližuje jako máloco jiného. V případě velké zahrady a velkého sucha ovšem člověk rád změní názor, alespoň občas...

Výhody závlahového systému

  • Minimální odpařování vody ze zálivky
  • Šetrnější zalévání a lepší využití, šetření vody až o 30%
  • Automaticky se vyhodnotí intenzita závlahy podle deště či sucha
  • Investice se rychle vrátí
  • Velká úspora času
  • Estetický přínos – systém je v zemi, nikde v zahradě neleží hadice
  • Jednoduchá obsluha
  • Lze rozdělit závlahy do sekcí podle různé náročnosti rostlin na zálivku
  • Kropení je hezké na pohled (vějířky vody) a vytvoří příjemné mikroklima, dobře se na zahradě dýchá

Zavlažovací systémy vhodné pro travnaté plochy

Zavlažovací systémy vhodné pro zavlažování rostlin

-ag-

Foto: www.thinkstock.cz, Gardena