Pokud přijde čas naší dospělosti a čas na opuštění našeho rodného domova, společně s tím přijde čas si najít nový domov, založit své hnízdečko. Snem pro každého z nás je pak mít svůj vlastní byt a nemuset se nechat svazovat nájemným a jeho případného růstu. Získat vlastní byt však není tak snadné jak by se mohlo na první pohled zdát V poslední době byla sice výstavba bytových domů rozšířena, ale stále je nedostačující. To je vidět na poměrech nově vystavovaných bytových domech, kdy jejich výstavba zahájená ke konci roku 1997 činila asi 23 000 vystavěných bytů k 32 000 bytů, které v téže době zanikly. Pro získání bytů do vlastnictví slouží zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví k bytům. Je to zákon, který upravuje právní vztah k bytům, bytovým jednotkám a nebytovým prostorům. Byt můžeme získat + tento zákon různými možnostmi koupě:  koupí již existujícího bytu, který je prodáván z hlediska privatizace z vlastnictví obecního, státního, družstevního či podnikového do vlastnictví osobního  koupí již existujícího bytu, který byl postaven developerskou, soukromou firmou  je možné též zakoupit byty, které jsou teprve ve výstavbě takové to firmy Módou roku 1994 bylo hromadné prodávání družstevních a obecních bytů do osobního vlastnictví. Bylo tak podáno mnoho hromadných žádostí, které někdy nebyly vyřízeny. Abychom si mohli koupit ten či onen byt již existující, který je ještě ve vlastnictví bytového družstva, obce či jiné právnické osoby, musí být byt již zapsán v katastru nemovitostí jako samostatně existující bytová jednotka. Aby se mohl byt stát bytovou jednotkou čili nemovitostí je nutné, aby vlastník budovy sepsal prohlášení o vymezení bytových jednotek v bytovém domě. Prohlášení by mělo obsahovat: 1. označení bytového domu, kde se byty nalézají, čísla bytů a nebytových prostor, dále jejich pojmenování, popřípadě i jejich umístění v budově ( nejsou-li byty očíslovány ) 2. popis bytů a nebytových prostor, příslušenství, vybavení a výměru podlahové plochy 3. určení společných částí budovy a částí, které budou vymezeny jen pro vlastníky určitých bytových jednotek 4. stanovení spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech budovy 5. nezapomenout na označení pozemku, na kterém budova stojí 6. závazky a práva jednající o budově, společných částí a práva k pozemku, která přechází z vlastníka budovy na vlastníky jednotek 7. jistá pravidla týkající se společné údržby, správy a oprav společných částí budovy či jí samotné 8. pravila pro správu společných částí domu a označení fyzické nebo právní osoby pověřené správou domu Toto prohlášení je pak třeba vložit do katastru nemovitostí, společně i s půdorysy všech podlaží, jejich schémat, určujících polohy všech bytových jednotek, nebytové prostory a společné části domu, vše s údaji o podlahových plochách jednotlivých jednotek a společných částí domu. Takovým to rozdělením dům rozdělíme na řadu samostatných nemovitostí, které mají samostatné vlastníky se všemi atributy, které k nim patří. Pokud naší žádosti o koupi bytu bude vyhověno můžeme si byt zakoupit. Hypoteční úvěry nám mohou k tomuto snu pomoci, především těm, kteří mají dostatečné příjmy, ale nemají tak vysokou hotovost naspořenou. Hypotečního úvěru při koupi bytů do osobního vlastnictví můžeme využít právě proto, že se byt prodejem do osobního vlastnictví stává nemovitostí, která může být předmětem práva. Tím pádem je možné nejen bytovou jednotku koupit, ale i k ní zřídit zástavní právo. Při převodu do vlastnictví mohou nastat problémy s financováním. Například pokud se jedná o převod do vlastnictví družstevního bytu. Na tomto bytě, jak jsme zjistili váznou zástavní práva Investiční i Poštovní banky, zajišťující úvěr družstva na výstavbu bytového domu. Abychom mohli získat byt do vlastnictví, musíme splatit určitou část tohoto úvěru, která spadá na náš byt. Pokud nemáme na to peníze, můžeme využít hypotečního úvěru či stavebního spoření, pokud jsme mysleli dopředu. Hypoteční zákon umožňuje splácet dřívější úvěry právě úvěrem hypotečním. Pro skutečné získání do vlastnictví je nutné, aby byl byt ještě před koupí rozdělen prohlášením družstva na bytové jednotky. Pokud si chceme byt odkoupit od obce je možné, že od nás bude požadovat hned zaplatit příslušnou cenu. Pokud nám na to naše celoroční úspory nestačí je možné, i v tom to případě o pomoc požádat hypoteční banku. Abychom mohli získat úvěr na koupi tohoto bytu, musíme mít kupní smlouvu s dosavadním majitelem bytového domu, dostatečné příjmy a výpis z listu vlastnictví. Chceme-li si koupit byt, který bude teprve postaven, existuje pouze v projektech stavební, realitní nebo developerské firmě, je to s využitím hypotečního úvěru složitější. Je několik řešení, které se dají uplatnit, ale ne všechny jsou však bez rizika. Nejideálnější je samozřejmě, když je firma natolik silná, že si může dovolit profinancovat stavbu z vlastních zdrojů, zajistit zápis jednotlivých bytů a nebytových prostor do katastru nemovitostí, pak se hotové byty mohou prodávat do osobního vlastnictví. Pro hypoteční banku zde nevzniknou žádné důvody, které by znemožnili poskytnutí hypotečního úvěru. Budoucí vlastník i v tomto případě většinou musí firmě zaplatit určité zálohy. Další situace není tak ideální, ale ještě je v jakési normě. Jedná se o situaci, kdy firma není již tak silná, aby postavila celý bytový dům z vlastních zdrojů, ale je spojena s hypoteční bankou, která proúvěruje tuto stavbu ( například hypotečním úvěrem na výstavbu či stavebním úvěre ). Po dokončení výstavby se hotové či rozestavěné bytové jednotky zapíší do katastru nemovitostí a pak se mohou již prodávat osvědčeným způsobem. V tomto případě se dříve poskytnutý úvěr splácí z hypotečních úvěrů poskytnutých jednotlivým kupců. Pokud jsme však narazili na firmu, která nemá ani dostatek svých zdrojů, ani jí nemůže banka poskytnout hypoteční úvěr, pak nastává ta nejméně vhodná situace a je lépe si s touto firmou raději nic nezačínat. Bude totiž požadovat budoucí kupce, na základě budoucí kupní smlouvy, aby stavbu zaplatili ze svých vlastních zdrojů ve formě postupných jednotlivých splátek. Je nepříjemné to, že na základě smlouvy o budoucí kupní smlouvě máte pouze právo vyžadovat pouze uzavření kupní smlouvy. Je to smutné, ale ani to vám nezajistí, že do budoucna se stanete skutečným vlastníkem bytu. Může se naopak stát, že firma stavbu nedokončí či dokonce zkrachuje a vy nejenže přijdete o byt, ale i o peníze. Způsobů koupí bytů je samozřejmě nepřeberně a tak je dobré se informovat přímo u hypoteční banky, kde nám poskytnou kompletní informace.