Suché maltové a omítkové směsi PROFIMIX vyrábí nedávno dokončený závod KM Beta v Bzenci na Hodonínsku, největší ryze česká maltárna u nás. Společnost KM Beta na tento sortiment aktuálně poskytuje výhodné zaváděcí ceny, lepidlo zcela zdarma získáte při objednávce broušených pálených prvků PROFIBLOK nebo vápenopískových prvků SENDWIX z nabídky KM BETA, které s maltami PROFIMIX tvoří systém.

Všechny materiály KM BETA lze zakoupit výhodně na www.shop.kmbeta.cz, kde výrobce poskytuje trvale nízké ceny v průběhu celého roku (až o 41 % nižší). KM BETA navíc právě spustila podzimní akční slevy, materiály KM BETA tak lze zakoupit za bezkonkurenčně nízké ceny.

Zděte s maltami a lepidly PROFIMIX

KM Beta 4 Autor: KM Beta Autor: KM Beta

Zdicí malty PROFIMIX se hodí pro zdění obvodového, nosného i výplňového zdiva a příček. Při rozhodování o volbě konkrétního výrobku z nabídky PROFIMIX bude hrát roli nejen vybraný stavební systém, ale také typ zdicích prvků. Například u broušených pálených prvků určených pro tenkovrstvé zdění budete potřebovat lepidlo, zatímco u nebroušených klasickou maltu. Obdobně je to také u vápenopískového systému, kde jsou rozměry prvků upraveny do dvou variant: pro klasické a pro tenkovrstvé zdění. Ucelenou nabídku potřebných lepidel i zdicích malt najdete pod značkou PROFIMIX. Vybrat si můžete na www.kmb-profimix.cz, kde jsou uvedena i přehledná schémata použitých materiálů pro jednotlivé typy realizací.

Omítání s materiály PROFIMIX

KM Beta 3 Autor: KM Beta Autor: KM Beta

Kromě zdicích malt a lepidel se pod značkou PROFIMIX skrývá také moderní několikavrstvý systém pro omítání páleného nebo vápenopískového zdiva či pórobetonu a dalších běžných stavebních materiálů. PROFIMIX nabízí materiály pro ruční i pro strojní omítání. Na zeď z páleného zdiva, upravenou cementovým postřikem PROFIMIX, se nejčastěji nanáší jádrová (například PROFIMIX OM 203) a poté štuková omítka (například PROFIMIX JM 302). U pórobetonu je nutné povrch předem upravit podkladním můstkem PROFIMIX, případně zkombinovat hloubkovou penetraci, lepidlo PROFIMIX LM 711 a armovací sklovláknitou mřížkovou tkaninu, tzv. perlinku. V případě vápenopískového zdiva jde o ucelený zdicí systém SENDWIX společnosti KM Beta. Více o něm na www.sendwix.cz.

KM Beta 2 Autor: KM Beta Autor: KM Beta

Přehledná schémata omítání různých typů zdiva najdete na stránkách PROFIMIX. Nabídka směsí PROFIMIX úzce navazuje na stávající sortiment společnosti KM Beta. Lepidla, malty a omítky PROFIMIX tvoří systém se zdicími prvky (pálené zdivo PROFIBLOK, vápenopískové zdivo SENDWIX), tradiční komoditou značky KM BETA je betonová střešní krytina. Podrobnosti o značce PROFIMIX na www.kmb-profimix.cz. Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.