Město Bystřice nad Pernštejnem projekt svěřilo Ing. Luboši Vetešníkovi, který má bohaté zkušenosti s rekonstrukcí starých objektů a nechybí mu znalost místní typologie staveb. Horácká vesnice ale pro něho přesto představovala zcela novou výzvu - šlo o skanzen vznikající na zelené louce, nikoli o rekonstrukci původní památky. „S investorem jsme museli nejprve dohodnout, nakolik bude nová horácká vesnice kopírovat dobové stavební technologie a postupy. Cílem bylo vytvořit vkusnou repliku vesnice, která by vizuálně přibližně odpovídala originálu, ale byla realizovaná soudobou technikou a s využitím nových stavebních materiálů,“ vysvětlil Luboš Vetešník.

Dispozičně projektant koncipoval horáckou vesnici v Edenu jako tzv. okrouhlici - sídlištní útvar, který byl typický pro období raného i vrcholného středověku. Domy jsou uspořádány okolo okrouhlé návsi, směrem ven od domků se rozprostíraly pěstební pozemky (hony). Uprostřed vesničky se nachází kaplička. Samotné horácké domky vycházejí z tradice tříprostorových objektů, jejichž půdorysy zahrnovaly světnici, komoru a chodbu.

Ačkoliv navenek působí chalupy jako typické roubenky, reálně jsou postaveny jako zděné objekty z bloků, obložené kamenem a falešným roubením. Tvůrci projektu museli také upustit od historické střešní krytiny z šindelů, která si žádala vyšší investici a do budoucna by kladla větší nároky na údržbu. Hlavním požadavkem investora byla naopak maximální bezúdržbovost, dlouhá životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům.

Volba tak nakonec padla na špičkovou betonovou krytinu od výrobce Bramac, která zmiňovaná kritéria splňovala ve všech ohledech. Doškovou krytinu zdařile nahradila černá betonová taška Tegalit, která se vyznačuje geometrickým a plochým profilem a jednoduchými, čistými liniemi. Povrchová úprava Protector zajišťuje odolnost proti otěru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy. Taška navíc dobře odolává rozmarům počasí. „Objekty jsou provozovány sezonně v teplých měsících, v zimě se počítá s jejich úplným uzavřením a nulovými náklady,“ doplnil projektant.

V sedmi chalupách se návštěvníkům představují nejrůznější stará řemesla. U tkalce najdete tkalcovský stav, u mlynáře zase mlýnské kolo. Krom toho se dozvíte, k čemu sloužila pazderna, jak vypadalo obydlí statkáře nebo včelí úl. Sami si zde můžete namlít i vlastní mouku. Koncem září vesnice ožije Slavnostmi brambor, na jejichž programu bude mimo jiné i ukázka tradičních řemesel.