Keramika je anorganický nekovový materiál. Dnes se tento termín využívá i pro slinuté karbony kovů (hi-tech materiály, armádní pancéřování). Mezi typické vlastnosti keramiky patří nízká elektrická a tepelná vodivost, vysoká pevnost, křehkost. V surové podobě je značně porézní a nasákavá, proto se obvykle na exponovaných plochách glazuje. Používá se jako obkladový materiál a na výrobu izolátorů a předmětů běžné denní potřeby.