Kladí nebo také břevnoví je vodorovný překlad nesený podporami (sloupy či pilíři, případně nebo pilastry).