Kladivo je mechanický ruční nástroj, jehož nejčastější použití je asi zatloukání spojovacích součastek (nejčastěji hřebíků), ale lze ho využít také k vyklepávání a rozbíjení různých předmětů. Skládá se z hlavy kladiva, do jejíhož oka je zapuštěna dřevěná, plastová nebo kovová rukojeť. Hlava kladiva bývá vyrobena z oceli nebo železa a jedna její strana je zakončena klínovým nosem.