Na první pohled by se mohlo zdát, že novostavba má více předností, ale nic není černobílé, a jestliže si nejsme zcela jisti, je dobré vše zvážit.

Výhody novostavby

Mezi nesporné výhody novostavby patří právě „novost“ bydlení, které není nutné zdlouhavě a pracně rekonstruovat, je možné se rovnou nastěhovat. Ovšem to není zdaleka nejdůležitější. Při koupi bytu či domu nás zajímá především lokalita a cena – a tyto dvě veličiny jsou důležité také při financování bydlení pomocí hypotéky nebo stavebního spoření. U novostavby se snáze stanovuje i odhadní cena nemovitosti, neboť je přihlíženo k částkám obvykle vypláceným za nemovitosti obdobné kvality v dané lokalitě, nehraje zde roli stáří ani opotřebení objektu, tak jako u starších domů a bytů. Odhadní cena se proto obvykle blíží ceně kupní, zatímco u starší nemovitosti může odhadce stanovit cenu bytu či domu nižší, než je kupní cena, a to může mít vliv na výši a podmínky poskytovaného úvěru.

Autor: archiv Další výraznou výhodou nových domů či bytů je možnost do určité míry zasahovat v počátečních fázích výstavby do konečné podoby nemovitosti. Například vybrat před dokončením podlahoviny, obklady a výmalbu stěn, barvu a typ výplní větracích a vstupních otvorů, pokud nejsou upřesněny již v projektu, případně doladit různé nedostatky a podobně. Některé firmy umožňují také dílčím způsobem uzpůsobit velikost jednotlivých místností, rozvody vody či některé instalace požadavkům investora.

Mezi přednosti dále patří také použití nových a moderních materiálů, a to nejen pokud jde o stavbu, ale i pevně zabudované rozvody vody, topení, elektroinstalace a podobně, jejichž výměna ve stávajícím objektu znamená velmi citelné stavební zásahy a vyšší finanční náklady. Výhodou je také možnost reklamovat části stavby nebo vybavení, které částečně nebo zcela neplní svou funkci, což u starších staveb není možné, samozřejmě pokud nejde o nově rekonstruované části. Navíc je nutné u nových řadových domů nebo objektů s větším počtem bytových jednotek dodržet i povinná ustanovení, týkající se počtu parkovacích míst, výtahů u objektů vyšších než čtyřpodlažních a podobně.

Není všechno zlato, co se třpytí

Toto pořekadlo lze bohužel s úspěchem vztáhnout především na provedení prací v novostavbách. Ledabylé, nedokonalé nebo dokonce nekompletní či nedostatečné provedení prací je velkým problémem, a to především z důvodu vysokého převýšení nabídky poptávkou. Kvalita provedení není standardem, rozhodně se vyplatí „dýchat řemeslníkům na záda a koukat jim přes rameno“. Případně najmout spolehlivý odborný stavební dozor. Situace se může změnit nyní, kdy podmínky pro poskytování hypoték i jejich následné splácení nebudou tak příznivé, jako doposud. Poptávka tedy určitým způsobem poklesne a bude vyvinut tlak na kvalitní provedení stávajících projektů. Obecným problémem, který také trápí zájemce o nové bydlení, je snižování počtu parcel ve vhodných lokalitách – v klidných místech a blízko větších měst. V méně vyhledávaných lokalitách je obvykle horší dopravní obslužnost, nedostatečná občanská vybavenost, neupravená veřejná prostranství bez zeleně a podobně.

Čas nejsou vždy peníze

Rozdíly existují i tehdy, stavíme-li svépomocí nebo jsme zakoupili byt či dům v developerském projektu a takzvaně „na klíč“. Jestliže si stavíme nový dům svépomocí, můžeme sice ušetřit část finančních prostředků, ale je nutné počítat s pozdějším dokončením stavby. Na druhé straně však víme, co je v domě dokonalé, a kde jsou naopak mezery. V případě, že jsme zakoupili dům či byt od developera, a to dokonce ve fázi plánovaného projektu, můžeme sice počítat v optimálním případě s rychlejším dokončením stavby, a tedy rychlejším stěhováním, ale to jen za předpokladu, že jednotlivé etapy projektu probíhají podle harmonogramu, byty jsou prodávány plynule zájemcům a je současně budováno i zázemí, tedy obchody, parky, sportoviště a podobně, jejichž četnost a vybavenost se odvíjí zpětně od velikosti nového bytového komplexu. Jestliže se harmonogram z nějakého důvodu zpozdí, ovlivní to zřejmě i dobu dokončení „naší“ stavby, a tedy i stěhování. Může dojít i k navyšování ceny nemovitosti, kterou investor ovlivní jen zřídkakdy. Současně je nutné vybírat velmi pečlivě developera, aby z plánů na bydlení nezůstaly jen dluhy.

-Dana D. Daňková-Foto: www.profimedia.cz