Klasicismus je umělecký směr, který se inspiruje hlavně starověkými vzory a zdůrazňuje rozum, uměřenost a pravidelný řád. Vznikl ve Francii 17. století za vlády Ludvíka XIV. jako reakce na baroko. Klasicistní stavby jsou pravidelné, mají přímé a čisté linie, často mohutná sloupořadí a trojúhelníkové štíty a poměrně střídmou výzdobu, takže působí strohou vznešeností a mohutností. Staví se především paláce (např. pařížský Louvre nebo Černínský palác v Praze) a veřejné budovy (Stavovské divadlo v Praze), typickým příkladem klasicistní architektury jsou francouzské parky a zahrady s přísně geometrickým plánem, symetrickým systémem cest, altánů a alejí, kde jsou keře a stromy sestříhány do geometrických tvarů.