Klášterní klenba vznikne průnikem dvou i více stejně vysokých valených kleneb, z nichž se ponechají vnitřní části. Pro zastropení všech půdorysů, je to klenba zavřená, podepřená po celém obvodě. Seříznutím rohových částí může vzniknout tzv. klášterní klenba otevřená.