Výron klovatiny (nikoliv mízy) z kmene listnatých a některých jehličnatých stromů zapříčiněný poraněním, houbovou nebo bakteriální infekcí, popř. poškozením mrazem.