S rozvojem užití ocelových nosníků v 19. století se klenuté cihlové pásy nahrazují ocelovými profily. Taková klenba se nazývá segmentová do travers nebo klenba stájová. Užití především na venkově v hospodářských objektech.