Klenba je samonosná stavební konstrukce, která se užívá na zastropení nějakého prostoru. Typy klenby podle konstrukce: klenba valená, křížová, žebrová, kupole a podle materiálu: klenba kamenná, cihelná, dřevěná, litá a betonová.