Klíč je zařízení umožňující odemykání zámku. Vyroben je obvykle z kovových slitin. Na těle klíče rozlišujeme dvě části – hlavu a trn. Hlava umožňuje snadné uchopení a trn je funkční část klíče, která se vsunuje do zámku, trn je z jedné či více stran drážkovaný. Pomocí těchto drážek se aktivuje mechanismus zámku.