Od 2. ledna 2007 až do 28. února 2007 Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) mimořádně zvýhodní klienty, kteří uzavřou smlouvu o překlenovacím úvěru. Klientům poskytne úvěr zdarma, tj. bez úhrady za uzavření smlouvy. Klienti Buřinky tak mohou ušetřit až 9.500 Kč (úhrada za uzavření smlouvy činí 1 % z výše úvěru, maximálně 9.500 Kč). SSČS poskytnutím překlenovacích úvěrů bez úhrady zesiluje trend zvyšování dostupnosti úvěrů pro klienty, který zahájila v roce 2006. SSČS od 1. října loňského roku zjednodušila nabídku překlenovacích úvěrů, nepožaduje u nich počáteční vklad nebo spoření, prodloužila dobu splatnosti až na 28 let a uvedla na trh úvěr HYPO TREND, který má variabilní úrokovou sazbu s tříletou garancí. Úvěry Buřinky je možné splatit kdykoli a bez sankcí. SSČS od ledna do listopadu 2006 poskytla více než 31.000 úvěrů (překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření) v objemu 8 miliard Kč, což představuje meziročně nárůst téměř 30 %.