S rostoucími cenami energií a nejistou situací ohledně dodávek plynu v posledních měsících vzrůstá i zájem o úsporná tepelná čerpadla. Hospodárnost provozu tohoto typu vytápění ovšem přímo souvisí s kvalitou jeho provedení. Ta ale může být mezi běžně dostupnými modely značně kolísavá. „Mnoho výrobců například používá jako základ tepelného čerpadla venkovní jednotku z klimatizace. Ta totiž pracuje na stejném principu, jedná se vlastně o tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch. Zároveň je ale velmi levná, což výrobcům umožňuje snížit prodejní cenu takových čerpadel. Problémem ale je to, že v klimatizaci se používá jiné chladivo a jiné komponenty, takže takto vyrobené čerpadlo zpravidla nedosahuje patřičné kvality,“ upozorňuje Jakub Tykal, obchodní ředitel společnosti Acond. Během nízkých teplot takový přístroj rapidně ztrácí účinnost, což znamená také vyšší účet za elektřinu. Navíc bývá obvykle také velmi hlučný.

Jak tedy při výběru rozeznat skutečné čerpadlo od přestavěné klimatizace? Prvním indikátorem může být už samotný vzhled přístroje – pokud domnělé čerpadlo vypadá a hlučí jako klimatizace, pak to také nejspíše klimatizace původně byla. „O kvalitě a původu čerpadla můžou také napovědět použité komponenty, především chladivo. U čerpadel se za nejvyspělejší typ považuje propan R290, klimatizace využívají nejčastěji chladivo R32. Pokud tedy narazíte na čerpadlo s tímto typem chladiva, je možné, že se jedná o přestavěnou klimatizaci,“ doplňuje Jakub Tykal.

Další informace získáte při dalším pohledu do technických specifikací stroje. Klimatizace, které dokážou i topit, nemají v sobě zabudované odtávání námrazy. V zimě, kdy klesne teplota okolního vzduchu k bodu mrazu a připojí se i vysoká vzdušná vlhkost, začíná kondenzát, který se tvoří na výparníku, namrzat. Zatímco tepelné čerpadlo s tím musí počítat, protože jeho stěžejní penzum práce je právě v těchto teplotách, takže má systémy odtávání (elektrické nahřívání, reverzní přepouštění teplé vody do systému), klimatizace to nemá. Není to její funkce. Klimatizace totiž má pracovat hlavně v létě.

Třetí a také velmi důležitou částí jsou čerpadla. Klimatizace většinou šetří a používají rotační čerpadlo, které lze přirovnat k obrácenému Wankelovu motoru. Píst tvaru sférického trojúhelníku ve třech komorách rotuje a stlačuje chladivo. U tepelných čerpadel je čerpadlo typu scroll – skládá se ze dvou spirálových těles vložených do sebe. Jedna spirála je uchycena pevně a druhá v ní krouží. Jaké jsou rozdíly? Rotační má menší účinnost. Je ale levnější a na letní provoz chlazení dostačuje. U zimního provozu na ohřev ale má své limity. Čerpadlo scroll je účinnější a také dražší.

Zdroj: Acond, TZB-info