Student architektury Jan Stolek svou vizi rodinného domu budoucnosti představil v architektonické soutěži Porotherm dům, která se konala v minulém roce. A my dnes jeho stavbu budoucnosti navštívíme.

Dům, který se klouže z kopce...

Autor: archiv Klouzající dům (The sliding house), jak už název návrhu napovídá, je stavba těžící z terénní konfigurace pozemku. Architektonické řešení sleduje tradici funkcionalismu ve svém čistém pojetí, ale narušuje ji ve svém vnějším tvarovém uspořádání. Objekt je koncipován jako dynamická hmota – krystal, klouzající ve své zamrzlé plasticitě po svahu. Vnitřní prostor se po vstupu do domu zdá uzavřený, jakmile však sejde návštěvník úzkým schodištěm do hlavní obytné části, je najednou překvapen jeho objemem v kombinaci s úžasným výhledem na okolní krajinu. 

„Rozhodl jsem se vytvořit dům, který se v hlavním obytném prostoru bude jevit podstatně objemnější, než ve skutečnosti je. Jednoduše jsem ho nechal klouzat po svahu,“ vykresluje svou ideu Jan Stolek, na základě které vznikl převýšený prostor prvního nadzemního podlaží, kam je situovaná jídelna a společné sezení s dokonalým výhledem na protější kopce. Pultová střecha pak na rozdíl od ploché umožnila osazení solárních panelů a fotovoltaických článků bez intervence do tvarového působení domu.

Vstup do domu je ve druhém nadzemním podlaží v těsné návaznosti na schodiště osvětlené střešním světlíkem. Vstupní podlaží obsahuje pokoje členů rodiny – ložnici rodičů, Autor: archiv dětský pokoj, který je v rámci flexibility návrhu možno rozdělit na dva menší pokoje, pracovnu s oknem do obývacího pokoje a koupelnu. Dětský pokoj a pracovna jsou orientovány na západ, ložnice rodičů a koupelna na východ. Schodišťová hala graduje galerií se zábradlím z pískovaného skla s výhledem do obývacího pokoje – je tak umožněn kontakt příchozího s ostatními členy rodiny.

První nadzemní podlaží, otevřené k jihu, kromě hlavního obytného prostoru s jídelnou obsahuje i kuchyň a media room – pokoj, který je od obytného prostoru oddělen dvojicí posuvných dveří a který je určený k nerušenému poslouchání hudby a sledování filmů. Toto řešení je velice výhodné z hlediska soužití členů domácnosti. V otevřené poloze se místnost stane součástí obytného prostoru. Hygienické potřeby jsou v rámci tohoto podlaží uspokojovány v malé koupelně s navazujícím WC.

Urbanistické začlenění

Jan Stolek navrhl dům na okraji městské části na hranici s chatovou oblastí – v blízkosti městské infrastruktury a snadného napojení na inženýrské sítě. Jeho návrh představuje první dům budoucí ulice, vytvořené na základě regenerace chátrajících rekreačních objektů. Sám toto dovysvětluje: „Přeměna těchto kolonií je zásadní otázkou budoucnosti měst – můj dům se na ni snaží odpovědět.“

Konstrukční a materiálové řešení

Spustit video Autor: archiv Svislé nosné a nenosné konstrukce: Nosnou konstrukci stavby zajišťují keramické tvárnice Porotherm. Obvodové nosné zdivo tloušťky 250 mm je z tvárnic Porotherm 24 P+D a je zatepleno vrstvou tepelné izolace z minerální plsti tl. 250 mm. Vnitřní nosné zdivo sestává z tvárnic Porotherm 24 P+D a Porotherm 17,5 P+D. Vnitřní příčky tloušťky 150 mm jsou tvořeny tvárnicemi Porotherm 14 P+D.

Vodorovné nosné konstrukce: Plechová krytina střechy je vynesena dřevěnými sbíjenými vazníky. Ve střešní konstrukci je použita izolace minerální plstí tloušťky 400 mm. Překlady nad okenními otvory jsou tvořeny prvky Porotherm překlad 7. Nad prosklením hlavní obytné části domu je železobetonový překlad podepřený dvěma ocelovými svislými prvky.

Malty a omítky: Obvodové zdivo je zděno na maltu Porotherm TM.Vnější omítky – Porotherm TO, vnitřní omítky – Porotherm SO.Podlahy ve vstupní a schodišťové hale, koupelně i kuchyni jsou lité epoxidové. V obytných místnostech jsou dřevěné parkety. Výplně otvorů jsou tvořeny hliníkovými okny s trojsklem, stínění venkovními roletami.

O projektu v číslech

Velikost místností: 2. NP Vstupní zádveří – 10,80 m2Schodišťová hala – 15,10 m2Dětský pokoj – 25,50 m2Ložnice – 17,40 m2Pracovna – 12,50 m2Koupelna – 9,00 m2

Velikost místností: 1. NPObytný prostor – 45,60 m2Kuchyňský kout – 9,72 m2Media room – 12,00 m2Koupelna + WC – 3,57 m2Zastavěná plocha: 170 m2Obestavěný prostor: 680 m3Užitková plocha: 212,60 m2

Připraveno z materiálů WienerbergerVizualizace: Jan Stolek