Nejdřív se podíváme do historie, abychom nastínili to, co zde představíme. Neogotický chrám Wesley byl postavený v roce 1848, ale už v roce 1931 byl zavřen a o třináct let později se z něj stala veřejná knihovna a koncertní sál pro Institut Canadien. V roce 1999 ale byl znovu zavřen pro nevyhovující technický stav. Od té doby se hledal způsob, jak chrám využít. Bohužel to není jednoduché, protože stojí v centru starého Québecu, místě chráněném UNESCO.

Místní samospráva hledala dlouho možnosti a byla vypsána architektonická soutěž. Té se zúčastnilo několik architektonických firem, ovšem vyhrála kancelář Chevalier Morales Architectes. Podle poroty návrh předčil očekávání, která do soutěže vkládala. Architekt totiž poslal budovu do jednadvacátého století, a to moderní skleněnou přístavbou, která zcela změnila charakter daného místa.

Sklo + mosaz

Foto: Chevalier Morales Architectes Autor: Oficiální zdroj Foto: Chevalier Morales Architectes Autor: Oficiální zdroj

Přístavba obsadila jinak menší prostor vedle chrámu. Velká kostka ze skla je zajímavá tím, že za skly jsou ještě mosazné plechy. Ty jsou buď plné, nebo perforované, takže vytváří plastický odraz chrámu na fasetě přístavby. Uvnitř je výstavní, přednášková a koncertní síň, zázemí knihovny, technické prostory pro větrání i byt pro pozvané přednášející apod. Spojení úzkým tunelem s chrámem ve tvaru chrámového okna pak je symbolické spojení mezi staletími.

V chrámu se odsunutím výše uvedených místností mohl zvětšit a prosvětlit prostor. Bíle vymalovaný chrám má fantastickou hru se světlem skrz původní okna, do interiéru bylo možné vetknout moderní i historické točivé schodiště, mezipatra, průsvitné regály…