Kolaudační řízení provádí stavební úřad, který vydá stavební povolení. Účastníky kolaudačního řízení jsou: stavebník, vlastník stavby, uživatel stavby a vlastník stavebního pozemku, na kterém je stavba umístěna.