Už v jednom článku jsme se zabývali tím, kde zjistit, kolik má ČR ve svých zásobnících plynu, kolik ho přitéká, odtéká a na jak dlouho vystačí.
Stejně jako plynárenské společnosti musí tohle všechno neustále zveřejňovat ze zákona i společnost ČEPS, která zajišťuje provoz a rozvoj přenosové soustavy nejen na území ČR. Ta nabízí aktuální data na svých stránkách v on-line formátu.

Především tu můžete vidět výrobu elektrické energie v ČR. Ta se dá filtrovat jak v hodinách, dnech, ale i třeba za kalendářní rok. Je to základní údaj, ale ne jediný. Ve žlutém rozbalovacím menu pak můžete najít další, neméně důležitý graf. Jedná se o zatížení naší přenosové sítě. Jde o to, že síť musí být neustále vyvážená. Nelze vyrábět více, protože elektrická energie se nedá pořádně skladovat. Nelze vyrábět méně, protože elektřinu prostě potřebujeme neustále a s nedostatkem energie nepřestane prostě svítit polovina žárovek v domě. Energie se musí vyvažovat právě podle zatížení. Při vysokém zatížení tak musí nabíhat drahé elektrárny, jako jsou uhelné nebo plynové. To, jak se prolínají křivky nabídky a poptávky po elektřině, můžete najít na stránkách operátora trhu.

V grafech pak nejdeme i přeshraniční toky. Naše země je samozřejmě spojena s dalšími evropskými státy a mezi státy tak dokážeme přenášet velké množství energie. My prodáváme na evropském trhu asi 16 % vyrobené energie, ale stejně tak nakupujeme v době nedostatku, přechází přes nás přetoky nebo vyvažujeme evropskou síť v dobách přetížení (například když v Severním moři hodně fouká).

Tuhle malou mapu ale pojďme nahradit něčím větším, co nám ukáže celý svět, jak na tom je a jak zelenou energii dokáže vyrobit. Electricitymaps.com dokáže pěkně zobrazovat jak toky energií, vyrobené emise ze zdrojů právě pracujících, tak vše pěkně srovnávat.

Zdroj: ČEPS, Electricitymaps.com, OTE