Pořád čteme o cenách domů, všude najdeme „ceny od“, někde je metr čtvereční za 20 tisíc, jinde za 40... Dá se nějak obecně definovat, kolik stojí rodinný dům? Například metr čtvereční, metr kubický obestavěného prostoru... Ve standardním provedení. A co cenu domu nejvíce ovlivňuje?


Informaci o reálné ceně nejvíce ovlivňuje seriózní přístup všech, kteří jsou v procesu vzniku nového domu zainteresováni. Rukama mně projdou ročně desítky projektů, většinu z nich oceňuji, mnoho z nich pak naše společnost realizuje. Svoji databázi jsem založil na posouzení ceny z hlediska metrů čtverečních všech podlahových ploch. Opustil jsem porovnávání s obestavěným prostorem, protože výpočet této veličiny není nikdy jednoduchý, respektive jednoznačný. Například do metru kubického se musí připočítávat polovina výšky založení násobená zastavěnou plochou apod. S vámi uvedeným dotazem „ceny od“ se setkáváme hlavně u typových projektů nebo u staveb developerů. Zde je namístě si vždy nastudovat, co je v ceně uvažováno, protože se často setkáme s tím, že v ceně není konkrétní usazení stavby do terénu, domovní přípojky, dešťové hospodářství a podobně. Když se potom vše přičte k ceně domu, pohybujeme se v jiné finanční rovině...

Musím konstatovat, že problém je už v projektech – odhady cen zde prezentované jsou prakticky nereálné. Již několikrát jsem popisoval smutné příběhy vyprojektovaných domů, kde se odhadní cena v projektu lišila i o 30 % a klienti si pak nechávají zpracovávat nové, redukované verze projektu, někdy i celý projekt nový. Předběžnou cenu bychom měli umět seriózně odhadnout již ze studie, a to právě podle ukazatelů ceny za m³ nebo m² součtu všech podlahových ploch. Nikomu nedávám žádný zaručený návod, protože seriózní odhad může udělat pouze odborník, který ví, co cenově stavbu ovlivní. Ale pokud je v individuálním projektu uvedena částka 5500 Kč za m3 obestavěného prostoru (OP) včetně DPH, vím již předem, že tento údaj je pro klienta nereálný.

Z mé mnohaleté databáze bych jako základní hodnotu m3 OP uvedl 7200 Kč bez DPH, respektive 30 000 Kč/m2 podlahové plochy. Tuto cenu samozřejmě ovlivňuje tvar domu, složitost statických konstrukcí, zvolené materiály a vybavení, charakter parcely atd. Nutno zdůraznit, že tyto údaje platí pro slušný standard, pohled na něj se ale může lišit... Připomínám, že pasivní domy vycházejí obvykle minimálně o 10 % dráže. Jako příklad bych uvedl rodinný dům, který jsme projektovali a stavěli pro mého známého, který nechtěl nic nadstandardního, ale také nechtěl podcenit užitné vlastnosti domu. Vážili jsme v projektu každou konstrukci, každé vybavení a vytvořili dům, ve kterém již roky naprosto spokojeně bydlí, pod hranicí 27 500 Kč/m2 podlahové plochy (i se zimní zahradou).

Pokud se dívám do svých statistik, tak dům, který je vybaven nadstandardně, měl cenu i 43 000/m2, jednalo se ale o opravdu krásný dům, architektonicky zdařilý a plně vybavený.

V ceně se nejvíce může projevit nadměrné použití nadstandardních výrobků a technologií, hlavně používání skleněných nebo nerezových zábradlí a atypických truhlářských výrobků (schodiště, dveře, obklady, nebo např. zavěšené fasády, které bych rozhodně ke standardu nezařazoval). Klient ovlivňuje celkovou cenu hlavně výběrem interiérových materiálů – obkladů, dlažeb (za standard považuji 400 Kč/m2), nebo i souborem zařizovacích předmětů. Ceny, které jsem uvedl, obsahují většinou i připojení domu na inženýrské sítě, pokud stavíme na zasíťovaném pozemku. Jestliže jsme ušetřili na ceně pozemku a sítě nemáme vytažené na parcele, musíme počítat se samostatným nákladem v řádu i několika set tisíc korun.

Cenu domu samozřejmě ovlivní také nadstandardní požadavky na technologické vybavení, jako např. klimatizace, samostatná rekuperace (pokud neuvažujeme s teplovzdušným vybavením), slaboproudé rozvody nad rámec standardu nebo inteligentní řízení celého domu. Za přípočtovou položku k standardní ceně považuji i žaluzie nebo rolety, obzvláště při použití na všech oknech a s centrálním řízením. Nutno ještě připomenout, že i podsklepený dům může přinést při nevhodném návrhu řešení nebo výskytu zvýšené hladiny podzemních vod výrazné zvýšení nákladů na realizaci.

Při odhadu je třeba vzít i v potaz velikosti jednotlivých místností, laicky řečeno, velké ložnice mohou s cenou zahýbat mírně dolů, počet koupelen a WC zase mírně nahoru.


VÍCE DOTAZŮ I ODPOVĚDÍ NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 10/16. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.