Budeme platit za dvoje bydlení

Když procházíme nabídkou chat a chalup, zamýšlíme se nad jejich cenami. Tím to ovšem nekončí - důležitý je i budoucí provoz. Co všechno budeme muset platit a kolik to celkově vyjde na sezonu. Pokud bydlíme v domě a kupujeme chatu, budeme mít některé poplatky zdvojené, například za revizi komína nebo hromosvodu. Pokud máme byt, budou právě tyhle platby pro nás novinkou.

Daně a poplatky

Počítat musíme hned s daní z nemovitosti. Svou novou nemovitost totiž musíme přihlásit na finančním úřadě - podat přiznání nemovitosti. Formulář najdeme a podáme na příslušném finančním úřadě, kde nám také s jeho vyplněním poradí.

V chatových osadách se vybírají také údržbové poplatky, z kterých se hradí údržba a opravy společných prostranství. Jejich výše je různá; může to být třeba 150 až 300 korun na léto.

Komín a hromosvod

Kdo bydlí v bytě, nestará se o střechu, komín a hromosvod, a tak platby za ně budou u čerstvého majitele chalupy novinkou. Občasnou finanční zátěží je komín - na funkční komín chaty a chalupy se vztahuje povinnost kontroly spalinových cest jednou ročně. Čistit komín nyní už můžeme sami, nebo za něj zaplatíme kominíkovi při roční kontrole.

Potom budeme platit za povinnou revizi hromosvodu. Zhruba jeden až dva tisíce korun dáme za revizní zprávu vyžadovanou podle typu domu většinou po pěti letech. Zavoláme revizního technika s příslušnou licencí, který vše zkontroluje a vydá revizní zprávu. Je nutná, bez ní po úderu blesku nemusí pojišťovna uhradit škodu. Revize je ale také nutná po každém úderu blesku do domu a po stavebních úpravách střechy!

Platíme za komfort

Elektřina, vodné, stočné. Nemáme-li srub v lese, ale domek na návsi, tyhle vymoženosti jsou samozřejmostí. Napojení na vodovodní síť a kanalizaci se zaplatí ve vodném a stočném, jinak musíme občas zaplatit za vyvezení žumpy. A jaké bude topení? Když budeme ke kamnům na dřevo přitápět mobilním radiátorem, musíme si připravit více peněz na elektřinu. A na řadě je odvoz odpadu. Když nestačíme všechno zkompostovat a chata je tam, kde se odváží odpad, budeme mít svou popelnici nebo budeme dávat odpadky do společného kontejneru - a platit za odvoz.

Poplatky za chatu či chalupu

  • Daň z nemovitosti - ročně
  • Různé (údržbové) poplatky v chatových osadách - ročně, pololetně apod.
  • Poplatky za elektřinu, případně vodu a plyn - ročně, zálohově
  • Další servisní poplatky - vyvážení žumpy, čištění komína a kontrola spalinových cest, revize hromosvodu (četnost dle potřeby nebo dle zákona)

Další obvyklé náklady

Totožné jako u každého jiného domu, jejich výše bude úměrná velikosti chaty či chalupy: opravy a údržba střechy, fasády, plotu, oken, podlah a vybavení interiéru.