Kolonáda je sloupořadí, krytá chodba, z jedné nebo obou stran tvořená sloupy.