Modrá pyramida umožňuje od 1. 6. 2001 svým klientům spolu s žádostí o založení nové spořící smlouvy požádat zároveň o překlenovací úvěr - vše prostřednictvím webové aplikace - úvěrového dialogu - umístěné na internetové prezentaci VSS KB. Zároveň zpřístupňuje klientům i prodejcům možnost stažení formulářů platných ve VSS KB, a tím zjednodušuje jejich distribuci k internetovým uživatelům.