Zveřejňovány byly (a jsou) různá srovnání, ze kterých „jasně“ vyplývalo, že elektrické vytápění patří mezi nejdražší topné systémy. Je namístě vysvětlit, že na výhodnost a návratnost různých topných systémů má vliv spousta dalších faktorů. Velký význam mají nejen tepelné vlastnosti objektu, ale také použitá regulace, způsob užívání objektu, vybavení dalšími spotřebiči, počet členů domácnosti, pořizovací cena systému atd. Společnost FENIX – nejvýznamnější výrobce a prodejce elektrických topných systémů, za 18 let své působnosti na českém trhu měla již nespočet realizací, u kterých zákazníci – navzdory tabulkovým srovnáním - hodnotili provozní náklady velmi příznivě a označili je jako srovnatelné s pevnými palivy. Stejně tak lze ale nalézt realizace, u kterých byl provoz elektrického vytápění značně neekonomický a rozhodnutí k jeho instalaci je možné označit jako chybné. Tyto praktické zkušenosti potvrzovaly, že provádět paušální srovnávání výhodnosti různých systémů je v podstatě nereálné a zavádějící a vždy je nutné posuzovat konkrétní aplikace v širších souvislostech.

Tento trend však bohužel pokračuje a také trvalý (a neopodstatněný) růst cen elektrické energie i nadále podporuje obecné povědomí, při kterém je elektrické vytápění neprávem vnímáno jako nevýhodný systém. Je zde zcela opomíjena skutečnost, že současným trendem ve výstavbě jsou stále dokonalejší tepelně-technické vlastnosti budov – nízkoenergetické až pasivní objekty – a tím i minimalizace nároků energie na vytápění. Cena energie pak přestává být tím nejdůležitějším faktorem, naopak rozhodující vliv na ekonomičnost topného systému začínají mít pořizovací a tzv. udržovací náklady. Platí zde úměra – čím má objekt nižší tepelné ztráty, tím menší význam hraje cena energie na vytápění, a naopak jsou důležitější pořizovací náklady a reálná návratnost investic do topného systému.

Společnost FENIX proto zaměřila svou pozornost na podporu projektů výstavby nízkoenergetických a pasivních domů, na spolupráci s projektanty těchto objektů i na dlouhodobé sledování již realizovaných staveb.

Jako jeden z konkrétních příkladů sledovaných objektů je možné prezentovat nízkoenergetický rodinný dům v Rasoškách v Královéhradeckém kraji - jde o přízemní nepodsklepený objekt se 135 m2 zastavěné plochy. Dům je užíván tříčlennou rodinou, vytápění je zajištěno kombinací stropních fólií Ecofilm a podlahového vytápění Ecofloor.

O sledovaném objektu

Jedná se o rodinný dům z nabídky společnosti EKORD, typ 122 s mírně upravenou dispozicí. Rodinné domy této společnosti plní kritéria pro zařazení do skupiny NED.

Zastavěná plocha 135 m2Užitná (vytápěná) plocha 120 m2 Vypočítaná tepelná ztráta 8 kWPříkon instalovaného vytápění 11,7 kW- topné rohože ECOFLOOR 3 kW- topné fólie ECOFILM C 8,7 kWHlavní domovní jistič 3x 25 ADomovní sazba D45

Autor: archiv Autor: archiv

Topný systém je poměrně předimenzován – částečně je to zapříčiněno instalací topných kabelů Ecofloor pro komfortní prohřátí podlahy v exponovaných místech a částečně je úmyslné, v rámci zvýšení dynamiky náběhu topného systému. Díky velmi dobré regulovatelnosti elektrických topných systémů však tato skutečnost nemá vliv na spotřebu elektrické energie a nedochází ani k nežádoucímu přetápění místností. Zvýšený příkon neměl vliv ani na velikost domovních jističů.

Vytápění

Hlavní vytápění je provedeno jako stropní s elektrickými topnými fóliemi Ecofilm C v sádrokartonovém podhledu. Tento systém vychází z principu infračerveného sálavého vytápění, proti běžným sálavým panelům je však výkon rozložen do větší plochy při nižší povrchové teplotě stropu, a proto je podstatně komfortnější.

Autor: archiv 6 - strop - nosná konstrukce podhledu5 - nosníky SDK konstrukce4 - tepelná izolace - minerální vlna3 - topná fólie ECOFILM C2 - parozábrana - Pe fólie1 - podhled - sádrokartonová deska 

Protože se jedná o sálavý systém, je rozložení teplot naprosto rovnoměrné a mezi teplotou u podlahy a pod stropem je rozdíl pouze cca 1,5 °C.

V místnostech s keramickou dlažbou je topný systém doplněn elektrickým podlahovým vytápěním Ecofloor (topné kabely a rohože) – jedná se zejména o vstupní chodbu, WC a koupelnu. Také v kuchyni u kuchyňské linky a v obývacím pokoji před sedací soupravou jsou vytvořeny zóny s podlahovým vytápěním pro komfortní vyhřívání podlahy.

Autor: archiv Autor: archiv

Systém vytápění je doplněn krbem s teplovzdušnou krbovou vložkou, umístěným v obývacím pokoji. Krb plní především funkci komfortního doplňku pro dlouhé zimní večery, v případě neočekávaného výpadku dodávek elektrické energie však může sloužit také jako alternativní zdroj tepla.

Autor: archiv Autor: archiv

Pořizovací náklady

Celý systém byl dodán a fakturován ve dvou etapách. Celkem bylo účtováno 117.634,- Kč včetně 5% DPH (54.493,- a 63.141,- Kč). V této ceně je však zahrnuta i dodávka a instalace domovního rozvaděče v hodnotě 30.140,- Kč. Samotný topný systém – topné fólie Ecofilm, topné kabely Ecofloor a regulace – včetně montáže tak vyšel na 85.988,- Kč včetně 5% DPH.

Provozní náklady

Hned na úvod je třeba připomenout, že aby byla maximálně využita přímotopná sazba poskytovaná na elektrické vytápění, jsou veškeré domácí spotřebiče také elektrické. V provozních nákladech tedy není započítáno pouze vytápění, ale také ohřev vody, vaření, svícení a vůbec náklady na provoz všech elektrospotřebičů v domě.

Objekt byl uveden do provozu a uživatelé se do něj nastěhovali na podzim roku 2005. „Stihli“ tak neobvykle silnou zimu, s bohatou sněhovou nadílkou, která na přelomu roku 2005/2006 panovala. Topný systém byl proto hned na začátku podroben důkladné zkoušce, při které prokázal, že je schopen bez potíží vyhřát jednotlivé místnosti na požadované teploty. Definitivně tím byla ukončena polemika, zda stropní vytápění skutečně bude, či nebude schopno vytopit dům i za opravdu nepříznivých klimatických podmínek.

ObdobíSpotřeba v kWhCZK včetně DPH
NTVT
4. 11. 2005 - 20. 4. 20067.885,0108,014.028
21. 4. 2006 - 12. 4. 20075.973,0304,014.120
13. 4. 2007 - 16. 4. 20086.985,0343,017.913

 Závěr

Uvedená referenční stavba demonstruje, jakých výsledků lze dosáhnout u objektů s instalovaným elektrickým vytápěním a jak zavádějící mohou být různá srovnání, o kterých je zmínka na začátku tohoto článku. Praktické zkušenosti při realizaci nízkoenergetických staveb ukazují, že velkoplošné systémy elektrického vytápěné se díky svým nízkým pořizovacím nákladům, snadné instalaci a výborné regulovatelnosti mohou stát pro tento typ výstavby ideálním topným systémem.

-FENIX-