Komín je konstrukce sloužící pro odvod spalin. Napojují se na něj kamna, pece, krby nebo kotle, u kterých funguje jako jednoduché vzduchové čerpadlo, zajišťující odvod spalin z topeniště.