Odpovídá Pavel Ulrich, obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva.


Problém to je v každém případě. Pakliže se na keramické vložce komína objeví trhliny nebo mikrotrhliny, výrobci komínů zpravidla neuznávají záruku za takový komín. Problémem může být jeho těsnost. Jak je popsáno ve vyhlášce č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, tak pokud se u používané spalinové cesty objeví trhliny nebo je důvodné podezření na jejich výskyt, tak je nutné provést novou revizi spalinové cesty. Těsnost spalinové cesty lze ověřit zkouškou těsnosti kouřem, nicméně statika keramické vložky již bývá narušena.

Ideální je se takovým problémům vyhnout. Trhliny často vznikají právě při vysoušení staveb pomocí připojených starých kamen (nejčastěji se jedná o kamna typu Petry), které nemají deflektory. Keramická vložka je náchylná na rychlé změny teplot. Vznik trhlin bývá způsoben tzv. teplotním šokem, obdobně jako když sklenici vytaženou z mrazáku vhodíte do vařící vody – taky praskne. Do studené nebo promrzlé keramické vložky je nutné zatápět pozvolně, aby byla eliminována šance na prasknutí vložky. Je potřeba si také uvědomit, že i na dočasný spotřebič musí být provedena revize spalinové cesty.