Ideální doba kontroly je před topnou sezonou, tedy v době, než do komína vypustíme spaliny. V podzimním období jsou kominíci extrémně vytížení a je potřeba objednávku udělat s dostatečným předstihem. Kontrolu může provést pouze pracovník, který má výuční list v oboru nebo je zaměstnaný v kominické firmě, kde má k těmto úkonům garanta.

„Kominík, který to dělá zodpovědně, přijede správně vybaven – kromě jiného má například endoskop nebo speciální kameru. A kontrola komínu málokdy zabere méně než 30 minut,“ říká Pavel Ulrich, obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva.

Co dělá kominík?

Nejenom že se vyčistí komín, ale i také kouřovod a spalinové hrdlo spotřebiče paliv. Nedílnou součástí je výběr sazí a nahromaděného kondenzátu. A jak říkají kominíci, tahle práce je černá – kominík tak musí být špinavý, jinak svou práci nedělá ideálně. Základní kontrola komína přijde na přibližně 500 korun.

Údržba komína je podobná, jako u auta. Když se o něj budeme dobře starat, také nám dlouho vydrží. U spalinové cesty je potřeba dělat pravidelné kontroly a čistit spalinovou cestu. Zásadní roli při topení pevnými palivy hraje i kvalita, v případě dřeva je zásadní, aby bylo dřevo co nejsušší, jinak se spousta energie spotřebuje na to, aby se ta vlhkost dostala ze dřeva pryč. U pelet je třeba používat pelety, pro které je spotřebič určený, a nepoužívat alternativní náhrady.

Revize a kontroly

Kontrolu spalinové cesty předepisuje příslušný zákon a vyhláška a měla by se dělat u všech spotřebičů minimálně jednou ročně vyjma plynových kondenzačních kotlů, kde je kontrola jednou za dva roky. V případě spotřebiče na pevná paliva s výkonem nad 50 kW jsou vyžadovány každý rok dvě kontroly. Při nedodržení termínů kontrol hrozí vlastníkům nemovitosti pokuta až 10 tisíc korun, v případě právnických osob pak až 100 tisíc korun. V praxi však tyto kontroly probíhají jen u větších firem, a po razítku od kominíka se tak většinou ptá až pojišťovna při případném požáru.

V případě uhlí hraje velkou roli síra, kterou všeobecně spalinové cesty nemají rády. „Je třeba vybírat takové uhlí, které bude mít obsah síry co nejnižší. Obvykle se množství pohybuje v rozmezí 0,5-2 %, při vyšším obsahu síry by měl zákazník zpozornět,“ dodává Ulrich. Kolem teploty 160 °C totiž dochází ke kondenzaci kyseliny sírové, která má pro ocelové a nerezové komíny devastující účinky. Pakliže je teplota spalin v ústí komína nad touto hodnotou, není se čeho obávat.

Zdroj: Almeva