Komíny dříve byly jen vertikálním otvorem ve zdivu. Dnes jsou tvořeny stavebními dílci, které tvoří účelný vlastní konstrukční celek. Dnešní keramické komíny jsou vícevrstvé konstrukce, jejichž největší předností je vnitřní šamotová vložka. Ta není pouze požárně odolná a plynotěsná, ale má tak hladký povrch, na kterém téměř neulpívají saze ani jiné nečistoty. Komíny většinou stojí vedle nosných stěn a všechny jejich jednotlivé komponenty vyhovují přísným normovým požadavkům. V univerzálních komínových systémech jsou šamotové vložky obaleny izolací a tím odděleny od nosných prvků systému. Tepelná izolace zaručuje ty nejlepší tahové poměry během všech teplotních režimů v komíně. Nosný prvek keramických komínů tvoří tvárnice z lehčeného betonu. Ty se vyrábějí jednoprůduchové i dvouprůduchové. Kromě toho existují i tvárnice s větracími šachtami. Sortiment vyráběných průřezů je od malých, pro rodinné domky a chaty, až po velké, pro průmyslové objekty. Není bez účelu opatřit také rodinné domky, centrálně vytápěné, rezervním komínem. Navrhování jednotlivých komínů je závislé jednak na zvoleném druhu topení, dále na použitém palivu a v neposlední řadě na výšce komínu. Důležitá je také jejich dostatečná výška nad střechou, která je dána normou.

Zvláštní způsob navrhování platí pro komíny pro otevřené krby. Zde se používají průřezy od 20 cm výše. Klasické otevřené krby však nelze pokládat za „topení šetřící energii“, proto jsou v současné době tolik nahrazovány krbovými vložkami s mnohem větší účinností. Avšak jako doplněk k centrálnímu vytápění v přechodném období jsou velmi vhodné.

Na větraní a tím na větrací šachty se při projektování myslí daleko méně. Nicméně odvětrávání koupelen, prostor WC, kuchyní, případně sklepů tímto způsobem je nutné a předepsané hygienickými předpisy. Řešení větrání pomocí větracích šachet je vhodné zvláště tehdy, jestliže si nechceme v zimě do těchto prostor zbytečně pouštět studený vzduch. Před nákupem – nebo ještě lépe už při plánování – komínového systému je dobré se informovat u výrobce nebo u revizního kominíka. Na jeho stanovisku a schválení závisí uvedení komínu do provozu. Takže na závěr: při výběru komínu byste měli dbát na to, aby měl dobrou tepelnou izolaci a aby měl vyřešen odvod kondenzátu. Optimálním řešením jsou komíny se zadním odvětráním. Vzduch, proudící kanálky v rozích tvárnic, trvale odvádí vlhkost z izolace, takže nemůže nikde uvnitř komínů kondenzovat. Tím se také zabrání tomu, aby při nízkých teplotách spalin, běžných u dnešních moderních kotlů, nedošlo k poškození komína provlhnutím. -Schiedel-