Když se řekne dům, každému se vybaví stěny, střecha, okna, dveře a komín. Tak jako když dítě kreslí pastelkou. Ve skutečnosti je však dům velmi komplikovaná konstrukce. Při jeho výstavbě je třeba předem zvažovat situace, které by mohly jednou nastat. Pro tyto úvahy je bohatým příkladem právě komín. Komín bude rozhodovat o tom, jestli vůbec budeme mít v zimě doma teplo, ale především o tom, kolik peněz do tohoto tepla investujeme. Jak lze omezit náklady na topení Topíme-li elektřinou, pak šance na úsporu výdajů není moc velká a přitom není vždy zaručeno, že potřebné teplo vůbec budeme mít. Stále ještě dochází vlivem přírodních katastrof nebo poruch na elektrických vedeních k výpadkům či dokonce dlouhodobým přerušením dodávek energie. Zde se naskýtá tedy otázka, zda by tento problém neřešila povinnost výstavby rezervního komínu, tak jako tomu je v sousedním Rakousku. Mít náhradní komín ve svém domě, znamená mít možnost kdykoli získat teplo pomocí kamen či krbu na tuhá paliva.

Topíme-li jiným způsobem než elektřinou, máme na výběr velké množství vysoce účinných a energeticky úsporných tepelných spotřebičů. Aby byly možnosti těchto spotřebičů plně využity mají všechny individuální požadavky na odvod spalin a tím i na odpovídající komín.

Z odborných poznatků vyplývá, že při úspoře nákladů na vytápění hraje hlavní roli právě komín. Při jeho správném tahu je možné, podle druhu použitého paliva, ušetřit až 10% energie. Špičkově propracované komínové systémy, které se skládají jako stavebnice, dokáží šetřit nejen naše peněženky a čas, ale i dnes tolik postižené životní prostředí. Čím se vyznačuje dobrý komín Prvním předpokladem kvalitního komínu je jeho odolnost vůči vlhkosti. Vlhkost, která nevyhnutelně v komínech vzniká, musí být odváděna, nesmí zničit tepelnou izolaci a porušit nosný plášť komína. Dalším kritériem je odolnost proti vyhoření. Při výběru komínových produktů je rovněž důležité zohlednit a přezkoušet tyto faktory: dobrý tah, energetickou úspornost a jeho životnost. Skutečně dobrý komín musí být pokud možno prostorově úsporný a musí přispívat k ekologickému spalování (vznik malého množství škodlivin) a již dnes musí být přizpůsoben budoucím typům vytápění. Musí vykazovat dobrou statiku a splňovat požadavky příslušných norem. Široký výrobní program nabízí zákazníkům základní předpoklad k tomu, aby bylo nalezeno správné řešení pro každý problém, týkající se komínů. Všechny výše zmíněné faktory poskytují seznam vlastností, kterým skutečně dobrý komín musí vyhovovat. Pro lepší přehlednost znovu vyjmenujme ještě jednou tato kritéria výkonného komínu: odolnost vůči vlhkosti, výborný tah, odolnost proti vyhoření, kyselinovzdornost, energetická úspornost, vysoká životnost, stálost značky, možnost změny topného media, integrovatelnost, jednoduchá montáž, malé rozměry, ekologičnost, variabilita budoucího vytápění, soulad s příslušnými normami, široký výrobní program, stabilní statika. -Schiedel-