Bezpečné užívání stavby je jedním ze základních požadavků stanovených normou ČSN 731901. Uživatel musí mít možnost bezpečně provádět údržbu střechy, případně výměnu poškozených částí krytin, obnovovací nátěry apod., ale také třeba komína, včetně revize.

Nejčastěji se na střešní plochy upevňují stoupací plošiny. Montují se zpravidla do blízkosti komína, případně solárních kolektorů, antén apod. Větší objekty s rozsáhlejšími střechami pak mívají na střechách kominické lávky se zábradlím. Naopak u menších střech nebo jako doplňkové opatření výborně poslouží nášlapy neboli střešní stupačky. Háky se využívají jako kotevní body v kombinaci se zachycovacím postrojem na laně, ale lze je využít také pro připevnění střešních žebříků určených pro zajištění dočasného pohybu na střeše.

Plošina Robust na střeše - zdroj: HPI-CZ Autor: Shutterstock.com Plošina Robust na střeše - zdroj: HPI-CZAutor: Shutterstock.com

Zdeněk Štofaňak ze společnosti HPI-CZ upozorňuje, že tyto prvky pro bezpečný pohyb je potřeba podle norem pravidelně kontrolovat, obdobně jako třeba komíny nebo kotle. Sám tyto revize provádí a v praxi často nachází bezpečnostní prvky v otřesném stavu. „Střecha bývá ve špatném stavu, nášlapy drží jen silou vůle a komínová lávka má stoupací část z prohnilého dřeva. To už by dnes normám samozřejmě nevyhovělo. Část, na které se stojí, by měla být protiskluzová, což znamená kovová s výstupky a otvory, které brání shromažďování vody a sněhu. I když kominík chodí po střechách každý den, jsou střechy, kam by se ani neměl pouštět – přece jen je to člověk a ne veverka,“ říká Štofaňak.

Kominická lávka - zdroj: HPI-CZ Autor: Oficiální zdroj Kominická lávka - zdroj: HPI-CZAutor: Oficiální zdroj

Revizní kontrolu provádí pověřený pracovník především vizuálně. „Lávku, plošinu, nášlap, ale i bezpečnostní hák je třeba prohlédnout nejprve jako celek, poté všechny jeho části, správně provedenou montáž i uchycení a poté rozhodnout, zda tento prvek lze nadále bezpečně používat. Revizi provádí autorizovaná osoba, pověřená výrobcem, který daný prvek uvedl na trh,“ uvádí dále Zdeněk Štofaňak. Sám se při revizi vždy ptá na datum montáže. U starých lávek a plošin je určit datum těžké, takže ve chvíli, kdy jsou šrouby vykývané a prkna „podlážky“ nahnilá, je lepší prvek vyměnit. „Nejde o velkou investici,“ dodává Šfofaňak.