Komínová sada - vše potřebné pro založení prvních třech metrů komína Autor: archiv V praxi často řešíme problém, zda použít originální příslušenství, nebo se snažit ušetřit a tzv. improvizovat. Na základě dlouhodobého sledování původu zjištěných závad na komínových systémech nezbývá než konstatovat, že nejčastější příčinou toho, že na komíně během stavby nebo provozu něco selže, je skutečnost, že chybí jeden nebo více originálních prvků komínového systému. Použití originálního příslušenství tak hraje důležitou roli.

Správné použití originálního příslušenství v komínových systémech zjednodušuje projektování, urychluje a usnadňuje montáž, přispívá k funkčnosti a provozní spolehlivosti nebo dotváří vzhled hotového díla. Právě proto společnost Schiedel dlouhodobě a koncepčně pracuje na tom, Napojovací díl - pro připojení kouřovodu ke komínu Autor: archiv aby nabídka jednotlivých systémů byla potřebným příslušenstvím co nejlépe vybavena.

Příslušenství lze rozdělit do několika skupin podle funkce:

Dilatace keramické vložky

Zajištění dilatace je základní podmínkou toho, aby u keramické vložky nedošlo v důsledku dlouhodobé tepelné zátěže nebo náhlých teplotních změn k jejímu porušení. Kvalitní keramické materiály společnosti Schiedel odolávají opakovaně teplotám řádově 1000 °C, nesmí však dojít k pohybu při změně délky v důsledku tepelné roztažnosti. Kritické Komínová dvířka Autor: archiv je také místo napojení spotřebiče. Správným řešením je použití speciálního zapojovacího dílu, který je vhodný především pro připojení kouřovodů od spotřebičů na pevná paliva. Jedná se o výrobek z nerezové oceli tl. 1 mm, který se nasazuje z vnější strany keramického sopouchu.

Statika

Silné větry z posledních let nás naučili brát vážně technické normy, které stanovují zatížení, které musejí stavební konstrukce, komíny nevyjímaje, přenést. Pro nadstřešní část komínů se jedná o zatížení 1,5 kNm-2. Má-li být komín z tohoto hlediska bezpečný, musí být při výšce vyšší než cca 1 m nad střechou staticky zajištěn. K tomu existují kotevní prvky do krovu a statické soupravy.

Komín nad střechou

Stříška víceúčelové šachty Autor: archiv Nadstřešní část komínového tělesa je jednou z nejvíce exponovaných částí celé stavby. Aby komín nad střechou vypadal dlouhodobě a bez náročné údržby pěkně, doporučuje společnost Schiedel 3 prověřená řešení.

První variantou je klasická obezdívka z cihel. Toto tradiční provedení rozšiřuje půdorys komína o cca 13 cm na každou stranu a je nutno s tím počítat při návrhu krovu.

Druhou variantou je použití komínového pláště z vláknitého betonu, který se po úpravě výšky nasadí na nadstřešní část jako jednolitý celek včetně krycí desky. Nespornou výhodou je jeho nižší váha.

Prvek Final - pro ukončení komínu v nadstřešní části Autor: archiv Třetí variantou je provedení nadstřešní části z prvků Final. Zde jsou komínové tvárnice nahrazeny betonovými segmenty s finální povrchovou úpravou, která dává komínu vzhled režného lícového zdiva. Prvky se vyztužují ocelovými tyčemi, které současně slouží k uchycení lehké krycí desky. Při tomto způsobu také nedochází k rozšíření komínového tělesa v nadstřešní části.

Veškeré informace získáte na zákaznické lince 326 999 011 nebo na stránkách www.schiedel.cz.