Začneme s mechanickou funkcí komína. Komín jako takový má za úkol odvádět spaliny z místa hoření v domě (kamna, kotel, krb) mimo obydlí. Jeho funkce spočívá v jednoduchém fyzikálním zákonu o rozdílných teplotách, tlaku a objemu (stavová rovnice). Samozřejmě, že problematika je o kousek složitější, ale můžeme si pro zjednodušení uvědomit, že čím vyšší komín, tím lepší tah, čím větší rozdíl teplot v komíně a venku, tím se zvyšuje rychlost proudění vzduchu…

Stavět extrémně vysoké komíny se však nevyplatí. Jednak z ekonomického hlediska, ale i kvůli údržbě a samotnému přínosu. Proto se budeme držet zákona a řekneme si, co je důležité pro komínovou výšku. Zákon ukládá, že komín umístěný v hřebeni nebo ve vzdálenosti od hřebene střechy menší než dva metry musí mít výšku nejméně 650 mm. Pokud je dál než dva metry od hřebene střechy, musí přesahovat tzv. úroveň větrného úhlu, to znamená 10° pod úroveň hřebene přesahovat opět o 650 mm. Pokud toto váš komín nesplňuje (což na starých chalupách je vcelku častý jev), neměli byste dostat ani revizi komína.

Dostavte a opravte

Stavba komína není jednoduchá záležitost. Práci přenechte raději odborníkům Autor: Thinkstockphotos.com Stavba komína není jednoduchá záležitost. Práci přenechte raději odborníkůmAutor: Thinkstockphotos.com

Komíny se stavěly z kamenů nebo z cihel. V první verzi to budete mít složitější. Ale už stovky let platí pravidlo – na komíny nepoužívejte kameny říční. S nimi se sice dobře pracuje pro jejich tvar, ale teplem praskají.

Pokud máte komín z cihel, dostavte ho. Bohužel tvary starších cihel nekopírují ty nové. Doporučujeme tak sehnat nějaký starší rozbouraný komín a dostavět ten svůj z něj. Pokud se rozhodnete pro ubourání horní části komína a jeho dostavbu, doporučujeme šamotové cihly. Jsou určené pro vysoké žáry a vynikají tvrdostí.

Chyby v komínech

Jak poznáte, že je váš komín špatný? Má to hned několik indicií. Tak především nové spotřebiče, které instalujete a napojujete na komín, mají předepsaný komínový průduch (průřez komína). Pokud ten váš je menší, máte problém. Stejně tak když přecházíte na jiné palivo (ze dřeva na plyn nebo obráceně), je nutné zjistit, co je potřeba změnit na vašem komínu. Například komíny odvádějící spaliny z plynových kotlů musí být dle zákona vyvločkované.

Další indicií je špatný tah komína. Stavba komína se prováděla tak, že se udělal hladký kůl, který se co nejpečlivěji a nejhladčeji obezdíval. Kůl se postupně vytahoval, a tak vznikl hladký a perfektní komín. Vlivem vlhkosti, změn teplot apod. začne však obezdívka v komíně praskat a drolit se. Stejně tak se může začít drolit i výmaz mezi cihlami. Pak se komín rychleji zanáší.

Stěny komína mají praskliny nebo vlhké mapy. To je ukázka především toho, že se do komína dostává vlhkost, která jej narušuje. Nejde ani tak o vlhkost venkovní, jako spíš o kondenzaci. Moderní kamna například mají lepší proces spalování, a jejich emise jsou tak chladnější. Na stěnách komína tak dochází k výrazné kondenzaci, a ta narušuje obezdívku, která praská.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Když jsou na komíně nebo dokonce v interiéru vidět dehtové skvrny, je to jasná ukázka toho, že komín je za hranicí své životnosti a jde tu dokonce o havarijní stav. Jde o předchozí dvě chyby v posledním stádiu a může se stát, že od komína chytí krov. Jak takový komín opravit? Leda zbourat a postavit nový, nebo vyvločkovat vhodným materiálem.

Když v místnosti cítíte zápach spalin, pak je několik možností – buď netáhne komín, nebo máte na konci životnosti průduch či koleno do komína. Také revizní (vymetací) dvířka zkorodovaná a špatně těsnící znamenají, že komín už dávno dožil. Funkce komína byla už za dob našich dědečků počítána tak, že dokud se dala vymetací dvířka dobře zavřít a otevřít, komín je v pořádku. Jakmile jejich konstrukce změnila tvar (korozí, pohybem), komín takzvaně větral a bylo třeba jej opravit.