Sami byste měli kontrolovat a čistit komíny a jejich součásti alespoň dvakrát ročně, jednou ročně by pak měl přijít kominík. Pokud používáte uhlí, tak je zapotřebí čistit komín častěji. Autor: Thinkstockphotos.com Sami byste měli kontrolovat a čistit komíny a jejich součásti alespoň dvakrát ročně, jednou ročně by pak měl přijít kominík. Pokud používáte uhlí, tak je zapotřebí čistit komín častěji.Autor: Thinkstockphotos.com

Velkým problémem, který však chataři a chalupáři přecházejí, je vlhko v základech. Jak tohle souvisí s komínem? Komínvětšinou stojí na pevné podestě, která je se základy spojená. Ve sklepě tak bývají vymetací dvířka na saze. Podívejte se na ně a na cihly kolem nich. Pokud jsou cihly vlhké a drolivé, máte posledních několik měsíců na to, abyste s tím něco udělali. Jinak se komín začne sesouvat. To znamená nebezpečí pro střechu, možnost požáru apod. Abyste nemuseli bourat celý komín, můžete část od přízemí dobře podepřít a spodek odbourat a postavit znovu na dobře odizolované „vaně“. Dělat to ale svépomocí je dost riskantní, takže pokud se rozhodnete pro tento styl rekonstrukce, pozvěte si raději odborníky.

MŮŽE VÁS TAKÉ ZAJÍMAT:

Frézujeme

Komíny se především frézují pro jejich zlepšení tahu, odebrání dehtu ze stěn a také pro zprůchodnění cesty pro vyvložkování. Odebírá se tím vnitřní materiál (jak usazeniny, tak i samotný materiál komína) a odebrat lze až třetinu zdiva. Odfrézování ale musí mít několik základních pravidel:

  • Firma, která frézování provádí, musí nejdříve zjistit statiku komína.
  • Je zapotřebí zjistit kvalitu spojovací malty. Drolící se spojovací materiál může mít za následek pronikání tepla a spalin mimo komín.
  • Dobrá firma vám nejdřív vstupy do komína od spotřebičů sama zazdí, aby frézování proběhlo kvalitně po celé délce komína.
  • Prašnost by měla být řešena odsávačem umístěným na fréze.

Pokud chcete komín vložkovat, máte několik možností. Můžete se rozhodnout pro kovové vložky (různé materiály jsou vhodné pro různá paliva) nebo keramické, hliníkové či plastové. Posledně jmenované se používají u nízkoteplotních komínů (max. 160 °C). Jsou systémy, kdy komín o příliš velkém průměru sice vyvložkujete užší vložkou, ale s expanzivním dotěsněním. Naprosto neuvěřitelná finesa je pak speciální vložka z pryskyřice, která se zasune do komínového tělesa, kompresorem nafoukne a parou vytvrdí.