Obecně lze říct, že komínům sníh nevadí. Tedy drtivé většině. Ale neplatí to na všechny. Sníh se v komíně rozpustí a stejně jako dešťové kapky z komína odtéká v patě komína, kde je odvod kondenzátu. V případě kondenzačních kotlů odteče stejně jako kondenzát přes sifon ze spotřebiče do odpadu. Nové komíny jsou provedeny tak, že vlhkosti odolávají.

„Pouze u jednovrstvých zděných komínů bychom se měli komínovou stříškou nebo ochranou proti dešti zabývat, jinak by se vlhkost mohla dostat do interiéru a způsobit škody,“ říká Pavel Ulrich, obchodní ředitel výrobce a distributora komínů Almeva. „V případě vložkovaných komínů si musíme dávat pozor na to, aby sníh nebo déšť nepronikl do prostoru mezi novou vložkou a stávajícím průduchem. Opatření, aby k tomu nedocházelo, se řeší v ústí komína manžetami, které zabrání pronikání vlhkosti mezi vložku a komínový průduch,“ dodává Pavel Ulrich.

Kdy dát stříšku?

Komínové stříšky můžete dát na jakýkoli komín s jedinou výjimkou – to jsou vyústění z kondenzačních kotlů. Kondenzační kotel produkuje litry kondenzátu za hodinu a déšť nebo sníh mu neublíží.

Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat spotřebičům, kde je komín proveden jako svislý kouřovod s funkcí komína. Takový odvod spalin je nutné opatřit na ústí komínovou hlavicí se stříškou jako ochranou nejen proti dešti. Tento prvek výrazně snižuje množství deště nebo sněhu, který by pronikl do komína a má zabránit pronikání vody do spotřebiče, který není dlouhodobě odolný vůči vlhkosti. Pakliže máme standardní provedení komína, do kterého je spotřebič zaústěn přes sopouch kouřovodem, tak v patě komína musí být vyřešen odvod kondenzátu.

Ale co otočné hlavice? Pavel Ulrich z Almevy má na to jednoznačnou odpověď: „Na žádný odvod spalin nedoporučuji dávat pohyblivé nebo otočné hlavice. Ty nepomáhají ani příliš neškodí, pakliže se otáčí. Když zamrznou, tak tvoří překážku volnému odvodu spalin. To ovlivní bezproblémový provoz spotřebiče a při nepříznivém poryvu větru může dojít k otočení komínového tahu, což může ohrozit život nebo zdraví osob nacházejících se v prostoru, kde je spotřebič umístěn.“