Vláda hledala podporu pro domácnosti odebírající teplo z tepláren u Evropské komise. Ta schválila dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v souhrnné výši 17 miliard Kč.

Do dotačního programu MPO se měly přihlásit teplárny, které by po obdržení dotace snížily budoucí platby za teplo všem svým zákazníkům.

Podívejte se, jak ušetřit za topení:

Zdroj: Youtube

Vláda na podporu nemá dostatek peněz

V červnu 2023 Evropská komise tuto finanční pomoc schválila. V říjnu však představitelé Ministerstva obchodu a průmyslu couvli zpět a navrhli vládě zrušení této pomoci. Vláda stanovisko schválila před pár dny a kompenzaci zastavila. A důvod?

Jako důvod MPO uvedlo nedostatek financí v souvislosti s probíhající konsolidací veřejných rozpočtů a z toho plynoucích úsporných opatření. Nemluvě o problematice slučitelnosti tohoto typu podpory s pravidly veřejné podpory a vnitřním trhem EU.

Koho se měla kompenzace týkat?

Dotace měly kompenzovat ceny za vytápění od 1. února do 31. prosince 2022 a od 1. ledna do 31. prosince 2023. MPO chtělo vyplatit až 80 % způsobilých výdajů za dané období a odhadovaný počet příjemců podpory se pohyboval kolem 80 000.

Jedna česká domácnost obývající byt o velikosti 2 + 1 spotřebuje ročně průměrně 25 GJ tepla. Kompenzovaná částka, kterou mohly domácnosti dostat, byla určena v maximální výši 200 Kč/GJ. To by při této spotřebě odpovídalo cca 5 000 Kč.

Zrušeny budou i další podpory

Vláda končí i s podporou, kterou poskytovala v době energetické krize. V roce 2024 nebude stát poskytovat dotace na systémové služby a na ztráty provozovatelů distribučních soustav. Za ně stát letos zaplatil 38 miliard Kč. Náklady se stanou v příštím roce součástí regulované části elektřiny, kterou budou hradit odběratelé.

Ve fakturách opět naleznete i poplatek za obnovitelné zdroje. Jeho výše je 599 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu. Tento poplatek v letošním roce hradil stát.

Zdroj: mpo.cz, seznamzpravy.cz